Unia dla wsi — kolejne kroki

Decyzją Rady UE, państwa członkowskie przyjęły wspólne zobowiązanie dalszego wspierania rozwoju obszarów wiejskich, deklarując podjęcie kilku konkretnych działań. Jakich?