Kontakt

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Pomocy Technicznej
www - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/departament-pomocy-technicznej
tel. - +48 22 623 16 37
e-mail - sekretariat.pt@minrol.gov.pl


Jednostki Regionalne

Samorząd Województwa Dolnośląskiego

www: https://dolnoslaskie.ksow.pl/
tel. 71 776 97 36
e-mail: ksow@dolnyslask.pl

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

www:  http://dodr.pl/sir
tel.: 71 339 86 56
e-mail: sekretariat@dodr.pl

 

 

 

 

Samorząd Województwa
Kujawsko-pomorskiego

www: https://kujawsko-pomorskie.ksow.pl
tel.: - 56 621 5897
e-mail: ksow@kujawsko-pomorskie.pl

Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

www: https://sir.kpodr.pl/
tel.: 52 386 72 00
e-mail: sekretariat@kpodr.pl

Samorząd Województwa Lubelskiego

www: https://lubelskie.ksow.pl/
tel.: 81 441 68 73
e-mail: rolnictwo@lubelskie.pl

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

www: http://www.lodr.konskowola.pl/www_m/index.php/aktualnosci-sir
tel.: 081 889 06 00, 81 881 62 85
e-mail: wodr@wodr.konskowola.pl

Samorząd Województwa Lubuskiego

www: https://lubuskie.ksow.pl/
tel.: 68 456 53 68
e-mail: ksow@lubuskie.pl

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

www: https://lodr.pl/innowacje
tel.: 68 385 20 91
e-mail: sekretariat@lodr.pl

Samorząd Województwa Łódzkiego

www: https://lodzkie.ksow.pl/
tel.: 42 663 31 88
e-mail: rw2@lodzkie.pl

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

www: https://www.lodr-bratoszewice.pl/sir
tel.: 42 719 89 28
e-mail: sekretariat@lodr-bratoszewice.pl

Samorząd Województwa Małopolskiego

www: https://malopolskie.ksow.pl/
tel.: 12 299 06 60
e-mail: ksow@umwm.malopolska.pl

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach

www:  https://www.modr.pl/strony/sir
tel.: 12 285-21-13 / 14
e-mail: sekretariat@modr.pl

Samorząd Województwa Mazowieckiego

www: https://mazowieckie.ksow.pl/
tel.: 22 59 79 701
e-mail: ksow@mazovia.pl

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

www: https://modr.mazowsze.pl/sir
tel.: 22 571 61 00
e-mail: sekretariat@modr.mazowsze.pl

Samorząd Województwa Opolskiego

www: https://opolskie.ksow.pl/
tel.: 77 44 83 250
e-mail: ksow@opolskie.pl

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

www: https://oodr.pl/kategoria/sir/
tel. 77 443 71 00
e-mail: sekretariat@oodr.pl

Samorząd Województwa Podkarpackiego

www: https://podkarpackie.ksow.pl/
tel.: 17 747 69 15 
e-mail: b.adamska@podkarpackie.pl

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

www: https://podrb.pl/sir
tel.: 17 87 01 507
e-mail: boguchwala@podrb.pl

Samorząd Województwa Podlaskiego

www: https://podlaskie.ksow.pl/
tel.: 85 6654212, 85 6654207
e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

www: https://odr.pl/category/sir/
tel.: 86 275 89 10
e-mail: sekretariat@odr-szepietowo.pl

Samorząd Województwa Pomorskiego

www: https://pomorskie.ksow.pl/
tel. 58 32-68-650
e-mail: dprow@pomorskie.eu

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

www:  https://podr.pl/sir/

tel.: 58 326 39 00

e-mail: sekretariat@podr.pl

Samorząd Województwa Śląskiego

www: https://slaskie.ksow.pl/
tel.: 32 77 44 803, 32 77 44 804
e-mail: ksow@slaskie.pl

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

www: http://sir.odr.net.pl/
tel.: 34 377 01 00
e-mail: sodr@odr.net.pl

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

www: https://swietokrzyskie.ksow.pl/
tel.: 41 395 17 12
e-mail: piotr.janowski@sejmik.kielce.pl

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

www: https://www.sodr.pl/sir
tel.: 41 372 22 84 do 86
e-mail: modliszewice@sodr.pl

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

www: https://warminsko-mazurskie.ksow.pl/
tel.: 89 52 19 250
e-mail: ksow@warmia.mazury.pl

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

www: https://wmodr.pl/sir
tel.: 89 535 76 84
e-mail: sekretariat@w-modr.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

www: https://wielkopolskie.ksow.pl/
tel.: 61 626 60 00
e-mail: ksow@umww.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

www: https://www.wodr.poznan.pl/sir

tel.: 61 868 52 72

e-mail: wodr@wodr.poznan.pl

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

www: https://zachodniopomorskie.ksow.pl/
tel.: 91 454 25 38
e-mail: ksow@wzp.pl

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

www: https://zodr.pl/index.php?site=technolog_radzi&dzial=10
tel.: 91 561 37 00 - 02
e-mail: sekretariat.barzkowice@zodr.pl

Jednostka Centralna KSOW+

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie
www - https://ksowplus.pl
tel. - +48 22 27 42 327
e-mail - warszawa@cdr.gov.pl


Paweł Krzeczunowicz
Dyrektor Oddziału

tel.:  22 274 2323
e-mail: p.krzeczunowicz@cdr.gov.pl

Monika Miziołek
Kierowniczka działu KSOW

tel.: 22 274 2344
e-mail: m.miziolek@cdr.gov.pl

Dominika Długosz-Dzierżanowska
Zastępczyni Kierowniczki działu KSOW

tel.: 22 274 2337
e-mail: d.dlugosz@cdr.gov.pl

Daria Mularczyk-Mędza
p.o. Kierowniczka zespołu SIR

tel.: 22 274 23 19
e-mail: d.mularczyk@cdr.gov.pl

Karolina Cygan
Dział KSOW

tel.: 22 274 2343
e-mail: k.cygan@cdr.gov.pl

Emilia Goniprowska
Dział KSOW

tel.: 22 274 2340
e-mail: e.goniprowska@cdr.gov.pl

Izabela Komorowska
Dział KSOW

tel.: 22 274 2341
e-mail: i.komorowska@cdr.gov.pl

Katarzyna Krawczyk
Dział KSOW

tel.: 22 274 2331
e-mail: k.krawczyk@cdr.gov.pl

Krzysztof Kwiatkowski
Dział KSOW

tel.: 22 274 2334
e-mail: k.kwiatkowski@cdr.gov.pl

Wojciech Maj
Zespół SIR

tel.: 22 274 23 18
e-mail: w.maj@cdr.gov.pl

Agata Markuszewska
Dział KSOW

tel.: 22 274 2330
e-mail: a.markuszewska@cdr.gov.pl

Anna Radzikowska
Dział KSOW

tel.: 22 274 2335
e-mail: a.radzikowska@cdr.gov.pl

Mariusz Rutkowski
Dział KSOW

tel.: 22 274 2336
e-mail: m.rutkowski@cdr.gov.pl

Iwona Ryć
Dział KSOW

tel.: 22 274 23 20
e-mail: i.ryc@cdr.gov.pl

Marta Strojna
Dział KSOW

tel.: 22 274 2342
e-mail: m.strojna@cdr.gov.pl

Agnieszka Sagan
Dział KSOW

tel.: 22 274 2333
e-mail: a.sagan@cdr.gov.pl

Agnieszka Wróblewska
Dział KSOW

tel.: 22 274 2332
e-mail: a.wroblewska@cdr.gov.pl


Formularz kontaktowy