Zrealizowane w 2022 r.

Europejski Parlament Wiejski 2022

350 uczestników z 39 krajów wzięło udział w V Europejskim Parlamencie Wiejskim, który odbył się  w dniach 12-15 września w halach Targów Kielce.

II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych

Ponad 100 przedstawicieli polskich Grup Operacyjnych EPI, w tym rolników, doradców, naukowców i przedsiębiorców, przez dwa dni wymieniało się doświadczeniami w realizacji projektów, które dotyczą opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych.

Innowacyjne narzędzia ICT

W dniach 16-17 maja 2022 r. w Łodzi odbyła się konferencja „Innowacyjne narzędzia ICT wspierające optymalizację produkcji i rozwoju gospodarstw rolnych” zorganizowana w ramach SIR przez CDR O/Warszawa. Wydarzenie dotyczyło rozwiązań teleinformatycznych wspierających produkcję rolniczą, a wzięli w nim udział wzięli rolnicy, naukowcy, przedstawiciele biznesu, doradcy rolniczy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.