Zrealizowane w 2024 r.

Akademia Rolnictwa Precyzyjnego

Grupa 25 uczestników, w tym rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, doradcy rolniczy, uczniowie szkół rolniczych oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym w ramach SIR przez CDR w Brwinowie O/Poznań. Wydarzenie odbyło się 24-26 kwietnia 2024 r., a jego celem było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat nowych, innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolnej.

Ochrona środowiska - zatrzymywanie wody na obszarach wiejskich

Podnoszenie świadomości i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody i stosowaniu dobrych praktyk wspierających ekosystem w zakresie zrównoważonego zarządzania wodami i zapobiegania degradacji środowiska naturalnego  — to cel szkolenia, zorganizowanego 17-18 oraz 21-22  kwietnia 2024 r. w ramach SIR przez CDR O/Poznań.