Strefa wiedzy

Dotychczasowa działalność Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz partnerów obu tych sieci, pozwoliła na opracowanie wielu interesujących materiałów pisanych i filmowych, efektywnych innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych do praktyki rolniczej, a także projektów transferu wiedzy i utworzeniu około 400 Grup Operacyjnych EPI. Wszystkie te zasoby zostały zebrane i są aktulizowane w tematycznych bazach danych KSOW+, dzięki którym w łatwy sposób można znaleźć interesujące informacje, wiedzę oraz potrzebne dane kontaktowe.

Obecna działalność sieci KSOW+ w ramach PS WPR 2023-2027 to w szczególności wykorzystanie już zbudowanego potencjału i wiedzy oraz rezultatów dotychczasowych działań, które wspierają rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zainspiruj się i poszerz swoją wiedzę!

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w bazach KSOW+, w celu poszukiwania inspiracji, partnerów do wspólnych projektów, a także wykorzystania rezultatów zrealizowanych projektów, do opracowania nowych rozwiązań wpisujących się w potrzeby danej grupy czy regionu. W szczególności zapraszamy osoby,  które chcą poszerzyć swoją wiedzę, lub wdrożyć innowacyjne rozwiązania w swoim gospodarstwie rolnym, a także których misją jest stałe podnoszenie jakości życia na wsi.

Zainspiruj się informacjami i dobrymi praktykami udostępnionymi w bazach KSOW+ i wykorzystaj je w nowe działania w ramach PS WPR 2023-2027.