Baza Grup Operacyjnych EPI

Wyszukiwanie zaawansowane
Wyczyść filtry

Lista grup

Ku-masz
Innowacyjna maszyna wielofunkcyjna do pogłównego doglebowego wysiewu mineralnych nawozów azotowych, poplonów, oraz do chemicznego i mechanicznego niszczenia chwastów w uprawie kukurydzy

Opracowanie konstrukcji i budowa prototypu wielofunkcyjnej maszyny do pogłównego doglebowego wysiewu mineralnych nawozów azotowych, wsiewek poplonów oraz do chemicznego i mechanicznego niszczenia chwastów w uprawie kukurydzy.

EcoHealthIndyk
Wdrożenie do produkcji pasz dla indyków rzeźnych zakiszanych surowców paszowych pochodzenia krajowego

Produkcja najwyższej jakości indyków z wykorzystaniem mieszanek paszowych pełnoporcjowych opartych o zakiszane surowce paszowe o nauralnej wilgotności.

Turbo Berry
Innowacyjna technologia prowadzenia plantacji borówki pod kątem przydatności owoców do mechanicznego zbioru z wykorzystaniem nowoczesnego kombajnu całorzędowego

Opracowanie i wdrożenie do praktyki wysokowydajnej metody zbioru kombajnowego owoców borówki

Embryogen
Stworzenie centrum produkcji genotypowanych zarodków - EMBRYOGEN

Stworzenie pierwszego w Polsce, innowacyjnego centrum produkcji genotypowanych zarodków – Embryogen, oraz porównanie wyceny urodzonego potomstwa, na bazie rodzimej genetyki obecnej w tych gospodarstwach z wyceną potomstwa urodzonego po transferze komercyjnie dostępnych na rynku dla polskiego hodowcy bydła, zarodków o znanej wycenie genomicznej.

Krzemowe ziarno
Innowacyjna technologia produkcji kukurydzy na ziarno

Celem realizowanego projektu jest opracowanie i wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji kukurydzy na ziarno ze szczególnym uwzględnieniem nawożenia doglebowego i aplikacji dolistnej krzemu

Roztoczańskie Konopie
Innowacyjne rozwiązania techniczne siewnika w technologii uprawy konopi w siewie bezorkowym służące poprawie plonowania i jakości nasion oraz ochronie gleb, wód i klimatu

Stworzenie agregatu uprawowo-siewnego w technologii strip-till ze zmiennym dawkowaniem nasion i nawozów, umożliwiającego wysiew nasion przy różnych rozstawach rzędów oraz wykorzystującego mapowanie pola (systemy GPS)

Niskie emisje
Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni

Opracowanie innowacyjnej metody współdziałania technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni

Lokalnie i funkcjonalnie
Lokalnie i funkcjonalnie. Produkcja innowacyjnych produktów soków funkcjonalnych produkowanych bezpośrednio na gospodarstwach rolnych bezpośrednio po zbiorach

Wzrost konkurencyjności i rentowności ekologicznych gospodarstw z województwa pomorskiego

Ochrona moszczu przed utlenieniem kluczem do wysokiej jakości wina
Wpływ udoskonalonych technologii wykorzystujących gazy obojętne na etapie przed fermentacyjnej obróbki moszczu na skład chemiczny, jakość sensoryczną oraz właściwości nutraceutyczne wina.

Określenie wpływu zastosowania gazów obojętnych w trakcie procesu maceracji i tłoczenia moszczu w na pilotażowej prasie pneumatycznej na skład chemiczny, jakość sensoryczną oraz właściwości nutraceutyczne moszczy i win białych oraz różowych

Iść w stronę zdrowia
Unikatowa receptura i znacznie udoskonalona technologia jako elementy kształujące jakość prozdrowotną i sensoryczną pasty wielowarzywnej do aplikacji w codziennej diecie.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego prozdrowotnego produktu, który w swoim składzie nie będzie zawierał soli.

Wyświetlanie rezultatów od 1 do 10 z 393