Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

 

Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) to sieć tematyczna wspierająca wdrażanie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.

Działalność SIR w Polsce rozpoczęła się w 2015 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, natomiast Plan Strategiczny WPR 2023-2027 zatwierdził dalszą aktywną rolę i działalność Sieci.

Strona SIR (PROW 2014-2020) www.sir.cdr.gov.pl

Organizacja SIR

SIR funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich + (KSOW+), będącej częścią Europejskiej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

Struktura SIR oparta jest na publicznym doradztwie rolniczym, a jej funkcjonowanie zapewniają:

  • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR) jako koordynator Sieci,
  • 16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego (WODR) jako jednostki realizujące zadania Sieci w poszczególnych województwach.

W każdej z tych jednostek zatrudnione są osoby wykonujące zadania koordynatora SIR i brokera innowacji. Tak ukształtowana struktura, w połączeniu z kadrą doradczą posiadającą wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, pozwala na praktyczne zastosowanie najbardziej pożądanego modelu wdrażania innowacji, czyli wielopodmiotowej współpracy zainteresowanych stron.

Zadania i sposób działania SIR:

Głównymi celami SIR są:

  • ułatwianie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • pomoc w tworzeniu grup operacyjnych EPI oraz pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów grup operacyjnych EPI,;
  • ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • wzmacnianie potencjału istniejących grup operacyjnych EPI, w szczególności w drodze ich sieciowania na poziomie krajowym i międzynarodowym, wsparcia ich udziału w projektach i programach krajowych i europejskich, aktywizacji ich współpracy z innymi partnerami zainteresowanymi realizacją m.in. projektów wielosektorowych, promocji tych grup oraz upowszechniania informacji o zrealizowanych projektach.

W ramach projektów SIR organizowane są na poziomie krajowym i wojewódzkim konferencje, wyjazdy studyjne, szkolenia, seminaria i spotkania warsztatowe, wykonywane są badania naukowe i ekspertyzy, wydawane są publikacje, jak również opracowywane są materiały filmowe.

Dodatkowo SIR prowadzi i udostępnia bazę polskich Grup Operacyjnych EPI,  które w ramach działalności realizują projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

Dołącz do SIR

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z SIR lub szukasz partnera do realizacji wspólnych innowacyjnych projektów, aktywnie działasz na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym wdrażania  innowacji – dołącz do nas. Zarejestruj się jako Partner KSOW+ i wspólnie z nami wspieraj wdrażanie innowacji w rolnictwie, leśnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.

 

Współdziałanie, wyznaczanie wspólnych celów i korzystanie z doświadczeń Partnerów KSOW+ to klucz do sukcesu we wspieraniu innowacyjności polskiego sektora rolno-spożywczego

 

Informacje o działaniach SIR rozpowszechniamy na portalu KSOW+, jak również poprzez media społecznościowe: Facebook SIR, YouTube.