Formularz zgłoszeniowy

Dane podstawowe
Dane adresowe
Obszary działalności *

Opisz precyzyjnie i zrozumiale profil swojej działalności potwierdzający Twoją aktywność i zaangażowanie w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Warto uwzględnić kluczowe obszary działalności, zakresy tematyczne oraz wyzwania, te na których chcesz się skupić jako partner Sieci.

Podaj przykłady realizowanych bądź zrealizowanych zadań, działań i projektów wpływających na rozwój rolnictwa i polskiej wsi zakończonych sukcesem– wskaż możliwie precyzyjnie np. cele działań/projektu, datę realizacji, rodzaj podjętych działań oraz osiągnięte lub oczekiwane rezultaty.

Wyjaśnij dlaczego jesteś zainteresowany współpracą w ramach KSOW+, jaki wkład możesz wnieść w działania Sieci, rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz w jakiej formie, a także jakie są Twoje oczekiwania względem Sieci w okresie krótko- i długoterminowym z perspektywy Twojej działalności.

Zgody

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pełniącego funkcję Jednostki Centralnej KSOW+, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem http://ksowplus.pl/RODO