Pszczelarstwo

Pszczelarstwo w Polsce ma długą i bogatą historię, sięgającą tysięcy lat wstecz. Od starożytności do czasów obecnych pszczoły i ich produkty stanowiły istotny element kultury, gospodarki i ekosystemu polskiego krajobrazu. Polska, ze swoimi pięknymi, ale przede wszystkimi miodajnymi, a także bioróżnorodnymi polami, lasami i łąkami, dostarcza doskonałych warunków dla rozwoju rodzin pszczelich i uprawiania pszczelarstwa.

W ostatnim czasie nastąpił znaczący wzrost zainteresowania pszczelarstwem  zarówno wśród rolników jak i osób w żaden sposób nie związanych z rolnictwem. Z  całą pewnością spowodowane jest to możliwością dodatkowego przychodu w  przypadku chowu kilkunastu rodzin pszczelich lub nawet jako podstawowe źródło dochodu w przypadku prowadzenia dużej pasieki.

Współczesne pszczelarstwo w Polsce zachowuje swój tradycyjny charakter ale, również opiera się o nowoczesnego rozwiązania. Polska jest jednym z największych producentów miodu w Europie, a jej pszczelarze są cenieni na międzynarodowych rynkach. Polska flora i różnorodność ekosystemów naturalnych sprzyjają bogactwu i różnorodności nektaru i pyłku, co przekłada się na wysoką jakość miodu. Ponadto, pszczelarze w Polsce coraz częściej wykorzystują nowoczesne metody i technologie, takie jak monitoring pszczelich rodzin, zdalne śledzenie ich kondycji czy zastosowanie specjalnych urządzeń do odstraszenia szkodników.

Pszczelarstwo w Polsce odgrywa również ważną rolę w zapewnieniu stabilności ekosystemów. Pszczoły są nie tylko producentami pysznego miodu, ale również nieocenionymi zapylaczami roślin.

Według badań Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), pszczoły zapylają około 71% gatunków spożywanej przez nas żywności, w tym 84% roślin uprawnych. To wszystko przekłada się na realne dochody liczone aktualnie w miliardach euro. Jeżeli doprowadzimy do wyginięcia tych owadów, automatycznie wzrosną ceny żywności, a jej dostępność będzie znacznie ograniczona. Praca pszczół w Polsce została oszacowana na równowartość 4 mld zł rocznie.

W Polsce funkcjonuje około 2 milionów rodzin pszczelich, co przekłada się na ponad 60 miliardów tych zapylaczy. Od roku 2012 liczba rodzin pszczelich w Polsce zwiększyła się o około 54%. Oprócz znaczenia dla ekosystemów naturalnych, pszczoły produkują znacznie ilości miodu, który stanowi doskonały składnik diety człowieka. W latach 2017-2021 produkcja miodu pszczelego wahała się od 13 do 22 tysięcy ton. Zbiory są uzależnione od warunków pogodowych, lokalnych uwarunkowań środowiskowych oraz kondycji samych rodzin pszczelich.

Dodatkowo zgodnie z danymi inspekcji weterynaryjnej mamy zarejestrowanych ponad 91 tysięcy podmiotów posiadających rodziny pszczele. Liczba ta wzrasta z roku na roku, również z uwagi na wsparcie publiczne skierowane na rozwój polskiego pszczelarstwa. Corocznie jest nim objętych ponad 40 tysięcy pszczelarzy. Wiele projektów dotyczy również współpracy pszczelarzy z rolnikami, tak aby obie strony rozumiały swoje potrzeby, w tym przede wszystkim kluczowe jest podnoszenie wiedzy w zakresie wykorzystania agrochemikaliów przez rolników, aby nie szkodzić pszczołom. A pszczoły na pewno się oddźwięczą zadbaniem o plony. 

Naukowcy z University of Reading przeanalizowali zebrane w 200 badaniach dane na temat wpływu pszczół i innych zapylających owadów na stabilność plonów. Wyniki sugerują, że zachowanie owadów zapylających przynosi podwójną korzyść: zmniejsza fluktuacje dostaw żywności, a także podnosi plony. Stabilna i przewidywalna produkcja pożywnego jedzenia to konieczność dla rolników i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Obserwujemy teraz, jak niestabilność i zaburzenia systemu dostaw żywności mogą doprowadzić do drastycznych podwyżek cen.