Biuletyny KSOW+

Jeżeli chcesz być na bieżąco z aktualnymi informacjami, w tym również działaniami realizowanymi przez KSOW+ oraz naszych partnerów z zakresu rolnictwa, leśnictwa, produkcji żywności i obszarów wiejskich, to już teraz zapisz się, aby regularnie otrzymywać nasze miesięczne biuletyny. Dzięki temu będziesz posiadać aktualną wiedzę dotyczącą wskazanych zakresów tematycznych.

Pierwszy z biuletynów dotyczy zagadnień związanych z transferem wiedzy i innowacji, wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań i obejmuje kwestie rolnictwa, klimatu oraz środowiska. Jest to  kontynuacja biuletynu "Flesz SIR".

W drugim skupimy się nad pozostałymi aspektami wielokierunkowego rozwoju obszarów wiejskich tj. m.in. na podejściu LEADER, przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Kołach Gospodyń Wiejskich czy włączeniu społecznemu.

Nie udało się zapisać twojego zgłoszenia. Proszę spróbować jeszcze raz.
Dziękujemy za zapisanie się do subskrypcji naszych biuletynów.

Biuletyny KSOW+

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez CDR, w tym informacje o przysługującym osobom fizycznym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie, dostępne są pod adresem https://ksow.pl/rodo.

Używamy Brevo jako naszej platformy wysyłkowej. Podane przez Ciebie informacje zostaną przekazane do Brevo w celu przetworzenia zgodnie z ich warunkami użytkowania.