OZE

Wykorzystując siłę nieprzerwanych cykli natury, odnawialne źródła energii, znane również jako zielone lub zrównoważone źródła energii, znalazły się w czołówce globalnego dialogu na temat zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników opartych na paliwach kopalnych, oferujących ograniczone zasoby i powodujących znaczne szkody ekologiczne, odnawialne źródła energii dają podwójną obietnicę. Nie tylko zapewniają niewyczerpane zasoby, ale także minimalizują degradację środowiska. Zasadniczo energia odnawialna jest pozyskiwana z rozległych, naturalnie odnawiających się systemów ziemskich, takich jak promieniowanie słoneczne, prądy wiatrowe, przepływy wody, ciepło geotermalne i procesy biologiczne.

Polska, kraj z bogatą historią rolnictwa i rozległymi terenami zielonymi, jest wyjątkowo przygotowana do czerpania korzyści z energii odnawialnej. Silny sektor rolnictwa, głęboko wpleciony w społeczno-gospodarczą tkankę kraju, stwarza znaczącą szansę na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Przechodząc z konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne, polskie rolnictwo może zmniejszyć swój ślad węglowy, jednocześnie zwiększając swoją produktywność i rentowność finansową.

W 2030  roku możliwe jest osiągnięcie nawet 33% udziału OZE w Polsce

~Fundacja INSTRAT

 

Energia słoneczna, jedna z najlepiej dostępnych form energii odnawialnej, stwarza możliwości dla polskiego sektora rolniczego. Z pomocą ogniw fotowoltaicznych, niewyczerpane promieniowanie słoneczne może zostać wykorzystane i przekształcone w energię elektryczną, skutecznie zasilając szeroki zakres operacji rolniczych. Ponadto, kolejnym cennym źródłem energii może być energia wiatrowa, pozyskiwana za pomocą turbin wiatrowych instalowanych na polach uprawnych. Z kolei perspektywa bioenergii, pozyskiwanej z odpadów i pozostałości rolniczych, stanowi zrównoważoną ścieżkę energetyczną o podwójnych korzyściach - nie tylko rozwiązuje kwestię utylizacji odpadów, ale także zapewnia stałe dostawy energii.

Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że narracja na temat energii odnawialnej w Polsce będzie znacząco ewoluować, napędzana przez kilka dynamicznych czynników. Rosnąca świadomość i akceptacja zmian klimatycznych, postęp technologiczny i korzystne ramy regulacyjne odgrywają rolę w tej transformacji. Co więcej, zwiększona konkurencyjność ekonomiczna OZE, w połączeniu ze stopniowym odchodzeniem od energii węglowej, niewątpliwie utoruje drogę do zielonej rewolucji w polskim sektorze energetycznym.

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) na lata 2023-2027 ma być znaczącym punktem odniesienia w tej transformacyjnej podróży. Zapewniając plan działania i solidne ramy, WPR 2023-2027 jest zdolna poprowadzić  wszystkie państwa członkowskie w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości rolnictwa.  Nacisk WPR na promowanie przyjaznych dla środowiska praktyk rolniczych niewątpliwie przyspieszy integrację energii odnawialnej w polskim sektorze rolnym. Oczekuje się, że to strategiczne dostosowanie do energii odnawialnej będzie szczególnie wspierać rolnictwo zorientowane na ekologię, które łączy wydajność ze zrównoważonym rozwojem.

Chociaż przejście na energię odnawialną zwiastuje obiecującą przyszłość dla polskiego rolnictwa, nie będzie ono pozbawione wyzwań. Potrzeba znacznych inwestycji kapitałowych, zapewnienia specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie instalacji i obsługi systemów energii odnawialnej oraz stworzenia sprzyjającego środowiska dla takiej transformacji - to przeszkody, które należy pokonać. Jednak przy wsparciu WPR i wspólnej gotowości społeczeństwa polskiego, sprostanie tym wyzwaniom jest jak najbardziej możliwe.

Krajobraz odnawialnych źródeł energii w polskim rolnictwie znajduje się u progu poważnej transformacji. Kierując się symbiotyczną relacją między zrównoważonym rolnictwem a energią odnawialną, a także stymulowaną przez WPR UE, Polska wyruszy w podróż ku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. 

Potencjalne korzyści płynące z OZE; od redukcji emisji dwutlenku węgla po wspieranie niezależności energetycznej i zwiększanie rentowności gospodarstw — są ogromne. Droga ta będzie jednak wymagać niezachwianego zaangażowania, strategicznego planowania i pomysłowego wdrożenia. Podejmując odpowiednie kroki, polski ekologiczny krajobraz może stać się wzorem dla zrównoważonego rolnictwa zasilanego energią odnawialną, inspirując inne kraje na drodze do zrównoważonego rozwoju.