|

Spotkanie organizacyjne jednostek wsparcia sieci KSOW+

W Zegrzu pod Warszawą, 27 i 28 maja, odbyło się spotkanie jednostek wsparcia sieci KSOW+.

W wydarzeniu wzięło udział 100 uczestników, w tym: przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ośrodków doradztwa rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Spotkanie służyło wymianie informacji na temat funkcjonowania sieci i pierwszych doświadczeń jednostek wsparcia z wdrażaniem KSOW+.

Program spotkania

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono tematy z poniższej listy.