|

Wymiana wiedzy między grupami operacyjnymi

Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej organizuje dwie wizyty sieciujące (cross-visits), odbywające się pomiędzy różnymi grupami operacyjnymi w dniach 26-27 czerwca 2024 roku. Dotyczyć będą tematów:

 • Wykorzystanie pozostałości rolnych i leśnych do tworzenia alternatywnych źródeł dochodu dla rolników i leśników
   
  • Biogospodarka oparta na obiegu zamkniętym przynosi liczne korzyści dla rolników, leśników oraz społeczności wiejskich w całej Unii Europejskiej. Poprzez promowanie zrównoważonego wykorzystania ubocznych bioproduktów z rolnictwa, produkcji żywności, leśnictwa i powiązanych sektorów, można tworzyć nowe łańcuchy wartości i modele biznesowe, dopasowane do potrzeb producentów i obszarów wiejskich. To sprzyja zwiększeniu dywersyfikacji dochodów, wartości produktów oraz efektywności wykorzystywania zasobów. Kluczową rolę w uwalnianiu potencjału tego modelu odgrywają działania Grup Operacyjnych.
 • Adaptacja do zmian klimatu w praktyce - innowacyjne rozwiązania budujące odporność gospodarstw rolnych
   
  • Skutki zmian klimatycznych, takie jak podwyższanie się temperatury powierzchni ziemi, zmieniające się wzorce opadów i długotrwałe susze, stają się coraz bardziej zauważalne, najbardziej dotykając osoby pracujące w rolnictwie. Kluczem do zwiększenia odporności sektora jest wdrażanie innowacyjnych praktyk rolniczych.
   Grupy Operacyjne EIP, poprzez testowanie i wdrażanie nowatorskich praktyk w terenie, wspierają rolnictwo w adaptacji do zmian klimatu. Pomagają one radzić sobie z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, niedoborem wody, utratą różnorodności biologicznej, pojawianiem się nowych szkodników i chorób, a także utratą materii organicznej gleby spowodowaną erozją.

Czas na zgłoszenia mija 14 kwietnia 2024 roku

Podstawowym celem wizyt jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się między grupami operacyjnymi z całej Europy. Ich uczestnicy mają okazję do wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań między przedstawicielami grup z różnych państw członkowskich, co w szerszym kontekście może przyczynić się do zawiązania współpracy między projektami/działaczami w obszarze badań i innowacji i/lub doprowadzić do utworzenia międzynarodowych grup operacyjnych.

Do głównych zadań wizyt sieciujących (cross-visits) należy:

 • zapewnienie możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniami na temat innowacji związanych z realizowanymi projektami oraz podejściem wielopodmiotowym;
 • omówienie wspólnych wyzwań, potrzeb badawczych wynikających z praktyki, inspirujących pomysłów i potencjalnych rozwiązań;
 • wymiana i dalsze rozpowszechnianie rezultatów projektów w całej UE;
 • stworzenie możliwości potencjalnej przyszłej współpracy i/lub partnerstwa.

Dlaczego warto wziąć udział?

Rejestracja

Zaproszenie skierowane jest do członków Grup Operacyjnych. Chęć uczestnictwa należy wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie organizatorów.

Należy pamiętać, że liczba uczestników jest ograniczona i uwzględnienie wszystkich zgłoszeń nie jest możliwe. Organizatorzy ocenią otrzymane zgłoszenia i potwierdzą udział wybranych uczestników w drugiej połowie kwietnia 2024 roku.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z organizatorami, pod adresem: crossvisit.innovation@eucapnetwork.eu