|

Biuletyn EIP-AGRI dedykowany grupom operacyjnym

Zachęcamy do zapoznania się z tematycznym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy, poświęconym grupom operacyjnym EPI.


W bieżącym numerze następujące informacje:

Poprawa stabilności ekonomicznej hodowli owiec alpejskich we Włoszech –  SHEEP-UP to włoska grupa operacyjna, której celem działań było zachowanie lokalnych ras owiec alpejskich na obszarach górskich, zwiększenie rentowności rolników, pobudzenie lokalnej gospodarki i ochrona środowiska poprzez rozwój zintegrowanego modelu biznesowego.

Pozostałości zwierzęce jako źródło ograniczenia emisji i utraty składników odżywczych – portugalska grupa operacyjna, nominowana do nagród za innowacyjność EIP-AGRI, opracowuje proces zarządzania mający na celu wykorzystanie odpadów z systemów intensywnej hodowli zwierząt jako zasobu do dalszego wykorzystania.

Konferencja „Grupy Operacyjne EIP-AGRI: Innowacje w praktyce” –  500 uczestników świętowało osiągnięcia europejskich grup operacyjnych podczas konferencji, która odbyła się w maju 2024 r. w Portugalii. Wydarzenie obejmowało wizyty terenowe, inspirujące prezentacje, dyskusje panelowe i interaktywne warsztaty, których celem było wymiana dotychczasowych doświadczeń i przygotowanie nowych grup operacyjnych. Dostępne jest już nagranie oraz broszura z tego wydarzenia.

Europejski konkurs dla grup operacyjnych „EIP-AGRI Innovation Awards” – poznaj zwycięzców. Dostępny jest film i broszura informacyjna do pobrania.

Broszura Europejskiej Sieci WPR: Możliwości współpracy i finansowania dla grup operacyjnych – grupy operacyjne mogą czerpać korzyści z wymiany wiedzy z innymi innowacyjnymi projektami poprzez powiązania (trans)narodowe lub ogólnounijne. Niniejsza broszura przedstawia efektywne współprace, źródła finansowania, platformy wsparcia i działania w zakresie tworzenia sieci kontaktów, które mogą zainspirować grupy operacyjne do łączenia się i wspierania innowacji w całej UE. Broszura dostępna jest w języku angielskim, niemieckim i francuskim.

Wizyty krzyżowe pomiędzy organizacjami zarządzającymi –  Europejska Sieć WPR organizuje coroczne wzajemne wizyty między grupami operacyjnymi, aby zapewnić możliwości transgranicznej wymiany wiedzy i wzajemnego uczenia się między grupami operacyjnymi. Pod koniec czerwca odbyły się dwie kolejne wizyty krzyżowe. Obejrzyj film: 4 powody, dla których warto dołączyć do wizyt krzyżowych Europejskiej Sieci WPR.

Wizyty krzyżowe inspirują do nowych spostrzeżeń  –  włoska grupa operacyjna „TInnoGePra”  działająca na rzecz poprawy zrównoważonego zarządzania glebą w obiegu zamkniętym chętnie przyjmuje opinie i ekspertyzy innych osób pracujących nad podobnymi tematami. Udział w wizytach krzyżowych Europejskiej Sieci WPR dla grup operacyjnych w 2023 r. zaowocował cennymi spostrzeżeniami, nowymi powiązaniami i perspektywami przyszłej współpracy. Przeczytaj cały artykuł.

Nadchodzące możliwości dla grup operacyjnych w zakresie innowacji, wymiany wiedzy i EIP-AGRI – od lipca 2024 r. w ramach instrumentu wsparcia rozpocznie się nowy program działań, w ramach którego przed grupami operacyjnymi otwiera się wiele możliwości. W nowym roku odbędą się trzy nowe wizyty krzyżowe, seminaria na temat „Robotyki i sztucznej inteligencji (AI) w rolnictwie i leśnictwie” oraz „Gospodarstwa demonstracyjne”, warsztaty na temat „Innowacje w logistyce na rzecz poprawy pozycji rolników w łańcuchu dostaw” i „Biogospodarka o obiegu zamkniętym – waloryzacja produktów ubocznych”.

Innowacje społeczne i grupy operacyjne – grupy operacyjne zajmują się celami Europejskiej Sieci WPR, w tym innowacjami społecznymi. Rolnictwo społeczne w innowacyjny sposób wykorzystuje zasoby rolne i środowisko naturalne gospodarstwa do prowadzenia działalności opiekuńczej i usług socjalnych. Pobierz broszurę na temat innowacji społecznych.

Co się dzieje po zakończeniu projektu grup operacyjnych? ­–  po zakończeniu realizacji projektu wiele grup operacyjnych kontynuuje dalszą pracę nad swoim tematem, czasami współpracując z innymi grupami operacyjnymi. Na przykład sieć tematyczna SheepNet w ramach programu „Horyzont 2020” zrodziła się z dwóch grup operacyjnych z Francji i Wielkiej Brytanii, które zajmowały się tym samym problemem. Celem było zapewnienie długoterminowej interakcji, zachęcając więcej krajów do dalszego wykorzystania wiedzy i dzielenia się nią. Czy masz podobną historię? Skontaktuj się z Europejską Siecią WPR.

Możliwości dla grup operacyjnych w ramach programu „Horyzont Europa” – grupy operacyjne mają możliwość zaangażowania się w projekty o zasięgu ogólnounijnym, takie jak projekty wielopodmiotowe „Horyzont Europa” czy sieci tematyczne . W ramach programu „Horyzont Europa” uruchomiono kilka ogólnounijnych sieci tematycznych, które transgranicznie dzielą się najlepszymi praktykami z grup operacyjnych EIP-AGRI, aby umożliwić szersze wykorzystanie innowacyjnych wyników. FOREST4EU jest przykładem jednej z takich sieci tematycznych, która promuje grupy operacyjne poświęcone leśnictwu i agroleśnictwu.

Aplikuj na Innovation Market w Finlandii – wydarzenie Innovation Market to wspólna przestrzeń wystawiennicza odbywająca się w tym roku podczas fińskich targów maszyn rolniczych w Helsinkach (październik 2024 r.). Fińska Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza grupy operacyjne EIP-AGRI, przedstawicieli innowacyjnych projektów do udziału, aby zaprezentować, co dzieje się w dziedzinie badań i rozwoju w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie.

Biuletyn w oryginalnej wersji językowej (anglojęzyczny)

Biuletyn w wersji polskojęzycznej (tłumaczenie za pomocą Google Translate)