|

Innowacyjne badania na rzecz zrównoważonej produkcji nawozów

Nawozy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Ich produkcja i koszt w dużej mierze zależne są od dostępności gazu ziemnego, a po inwazji Rosji na terytorium Ukrainy świat stanął w obliczu kryzysu nawozowego, który powoduje wzrost cen żywności.

W listopadzie 2022 roku Komisja Europejska zapowiedziała działania na rzecz zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów, podkreślając potrzebę zwiększenia ogólnej odporności i trwałości naszych systemów żywnościowych.

Badania naukowe i innowacje realizowane w ramach programu „Horyzont 2020” i jego następcy – programu „Horyzont Europa”, w zasadniczy sposób przyczyniają się do zmniejszenia zależności od importu nawozów, podniesienia efektywności ich wykorzystania oraz ograniczenia strat składników odżywczych, zapewniając tym samym żyzność gleb i przystępną cenę żywności.

Dbając o zdrowie gleb, bogactwo materii organicznej oraz różnorodność biologiczną, optymalizując efektywność wykorzystania nawozów i zwiększając poziom odzysku składników odżywczych z produktów ubocznych – obornika, odpadów spożywczych lub osadów ściekowych, europejscy rolnicy mogą zadbać o dobrostan upraw oraz zwiększyć wydajność plonów przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na zmianę klimatu i zwiększeniu odporności na jej skutki.


W broszurze CORDIS Results Pack poświęconej tematyce nawozów przedstawiono 13 finansowanych ze środków UE projektów badawczych, które mogą pomóc w zmniejszeniu presji wywieranej na rolników i konsumentów poprzez innowacyjną metodę syntezy, wykorzystania i odzyskiwania nawozów oraz poprawę sposobu zarządzania składnikami odżywczymi.

Pobierz broszurę [werjsa anglojęzyczna]

Kilka projektów zajmowało się sposobami skutecznego przetwarzania obornika na wydajne nawozy. Jednym z nich był projekt Sustainable Manure, którego kontynuacją była inicjatywa SmartNitroFarm. Zagadnienie to podjął także zespół projektu Treat2ReUse.

Zespoły innych projektów przyglądały się zagadnieniu produkcji nawozów z alternatywnych materiałów. Projekt NOMAD zajmował się produktami pofermentacyjnymi, projekt BioRevolution badał możliwość wykorzystania bakterii, zespół projektu Cyanobacteria analizował możliwość wykorzystania glonów, z kolei dwa projekty – Water2REturn i PSust-MOF, badały zagadnienie produkcji nawozów ze ścieków z ubojni oraz gospodarstw rolnych.

Potrzebą zrozumienia i zarządzania obiegiem składników odżywczych oraz zdrowiem gleb zajmowały się natomiast zespoły projektów SENSOILS, Circular Agronomics, Nutri2Cycle oraz NitroFixSal, z kolei w ramach projektu SolACE badacze przyglądali się nowym odmianom roślin uprawnych.


Źródło: Komisja Europejska