|

Sieć Innowacji: Bioróżnorodność gleby - warsztaty

Zapraszamy do udziału w kolejnym cyklu warsztatów tematycznych pt. "Network to Innovate", organizowanym przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, Łotwy i Polski. Tegoroczna seria warsztatów rozpocznie się już 20 lutego 2024 r. online, skupiając się na zagadnieniu bioróżnorodności gleby.

Głównym celem wydarzenia jest wspieranie sieci kontaktów i wymiany wiedzy na temat projektów z krajów nordycko-bałtyckich, obejmujących różne źródła i środki finansowania.

Agenda

W pierwszej części wydarzenia odbędą się inspirujące prezentacje dotyczące projektów EIP, innowacyjnych rozwiązań, partnerstw i tematów badawczych. Przykładowe prezentacje obejmą:

  1. Grupa operacyjna EPI Bazydrill z Polski: Koncentrująca swoje prace na innowacyjnych rozwiązaniach technicznych w siewniku do podsiewu użytków zielonych. Ich celem jest zwiększenie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy przy jednoczesnej ochronie gleb, wód i klimatu.

  2. Projekt "Rolnictwo odpowiedzialne za klimat dla Łotwy": Część programu LIFE, projekt ten skupia się na ocenie wpływu dwóch różnych praktyk redukcji emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie na poziomie gospodarstwa.

  3. Badanie wpływu praktyk zarządzania glebą w rolnictwie na bioróżnorodność gleby: Perspektywy z SoildiverAgro.

Dyskusja: Po prezentacjach przewidziana jest interaktywna dyskusja, w której uczestnicy będą mieli okazję zadawać pytania prelegentom oraz dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Zgłoszenia udziału

Rejestracja do udziału w wydarzeniu odbywa się poprzez formularz online.

Zrejestruj się

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dzień przed wydarzeniem link do dołączenia do warsztatów.

Spotkanie prowadzone będzie w jezyku angielskim.

Więcej informacji udostępnionych jest na stronie wydarzenia [klinij tutaj]


Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w warsztatach oraz wspólnego rozwijania idei innowacji i budowania silnych relacji w obszarze rolnictwa i ochrony środowiska.