|

Doradztwo rolnicze w artykule prof. Wawrzyniaka: Od początków do AKIS

Zapraszamy do przeczytania artykułu Od agronomii społecznej, przez system doradztwa rolniczego (FAS) do systemu wiedzy i innowacji rolniczych (AKIS) autorstwa prof. zw. dr hab. Bogdana M. Wawrzyniaka. Artykuł opublikowano w czasopiśmie "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" (nr 1/2023).

Praca stanowi przekrojowe spojrzenie na ewolucję doradztwa rolniczego, od jego początków aż po współczesne koncepcje. Autor, wnikliwie analizując historyczne konteksty, ukazuje, jak zmieniało się podejście do doradztwa oraz społeczne i gospodarcze konsekwencje procesu jego ewolucji.

Profesor zaczyna od przedstawienia pojęcia agronomii społecznej w okresie międzywojennym, podkreślając jej znaczenie w kontekście reform gospodarczych i parcelacji majątków ziemskich. Wskazuje, że agronomia społeczna była odpowiedzią na wyzwania tamtych czasów, takie jak niski poziom wykształcenia wśród rolników czy brak dostępu do nowoczesnych metod produkcji. Jak podkreśla: Agronomia społeczna to wychowawczo-oświatowe oddziaływanie na rolników poprzez odpowiednie instytucje i działaczy"[s. 7]. 

Kolejnym etapem w rozwoju doradztwa rolniczego było przyjęcie przez Unię Europejską w 2003 roku Systemu Doradztwa Rolniczego (FAS). Jak zauważa autor, system ten określił zakres i metody doradzania, które były wdrażane przez kraje członkowskie, bez ingerowania w sposoby zatrudniania i wynagradzania[s. 2]. 

Wprowadzenie FAS stanowiło ważny krok w kierunku profesjonalizacji doradztwa rolniczego w Europie. Jednak najnowszym i najbardziej zaawansowanym podejściem do doradztwa, przedstawionym przez autora, jest System Wiedzy i Innowacji Rolniczych (AKIS). Ten, jak opisuje Wawrzyniak, obejmuje swoim zakresem oddziaływanie wszystkich uczestników procesu doradzania, począwszy od nauki, poprzez doradców, organizacje i instytucje, po samych rolników[s. 2]. AKIS reprezentuje holistyczne podejście do doradztwa, uwzględniające cały łańcuch wartości w rolnictwie. 

Artykuł jest nie tylko analizą historyczną, ale również refleksją nad przyszłością doradztwa rolniczego. Autor podkreśla, że nie jest ono jedynie przekazywaniem wiedzy, ale procesem współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolniczym. 

"Od agronomii społecznej, przez system doradztwa rolniczego (FAS) do systemu wiedzy i innowacji rolniczych (AKIS)" stanowi ważny wkład w dyskusję na temat ewolucji doradztwa rolniczego. Dzięki głębokiej analizie historycznej oraz wnikliwemu spojrzeniu na współczesne wyzwania, profesor dostarcza cennych wskazówek dotyczących przyszłości doradztwa w rolnictwie. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu, dostępnego w czasopiśmie "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" oraz pod poniższym linkiem:

KLIKNIJ TUTAJ!