Wszystko dla rolnika

Doradcy rolniczy są zawsze blisko rolnika!

W ramach struktury Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) funkcjonuje ponad 300 Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, których pracownicy doskonale znają lokalną specyfikę i warunki prowadzenia działalności rolniczej oraz współpracy z urzędami czy odbiorcami surowców. Ponadto w możliwie krótkim czasie mogą odwiedzić gospodarstwo, aby przeanalizować istniejące procesy i zaproponować zmiany, również te inwestycyjne wraz ze źródłami finansowania.

ODR oferują rolnikom i mieszańcom obszarów wiejskich wiele usług, m.in.:

  • szkolenia,
  • doradztwo indywidualne,
  • konsultacje i informacje wspierające prowadzenie produkcji rolniczej,
  • demonstracje, wystawy i pokazy,
  • publikacje, broszury i ulotki dotyczące różnych aspektów działalności rolniczej,
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów na potrzeby ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego ze środków UE.

Doradcy, specjaliści i eksperci zatrudnieni  w ODR oferują rolnikom profesjonalną pomoc w wielu obszarach prowadzenia produkcji. Większość z nich wpisana jest na listę doradców rolniczych i  listę ekspertów przyrodniczych prowadzone przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, co stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu wiedzy, wykształcenia i umiejętności osób zatrudnionych w strukturach publicznego doradztwa rolniczego.

Dodatkowo, na podstawie innych przepisów,  usługi doradcze dla rolników świadczą też osoby zatrudnione w innych jednostkach, np. firmach certyfikujących, pracownicy banków udzielających kredytów rolnikom, ubezpieczyciele, a także firmy sprzedających środki do produkcji rolniczej.