|

Tydzień z Klastrami Horyzontu Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) zaprasza na Tydzień z Klastrami, który odbędzie się w okresie od 27 listopada do  1 grudnia 2023 r. Tym razem proponowana jest nowa formuła. Każdego dnia rano KPK opublikuje  pakiet bieżących informacji o klastrze (obszarze tematycznym), któremu będzie poświęcony dany dzień. Natomiast po południu eksperci będą do Państwa dyspozycji. W trakcie zorganizowanego online dyżuru będzie można rozwiać wszelkie wątpliwości w ramach obszaru, skonsultować innowacyjne pomysły i zadać wszelkie nurtujące pytania.

29 listopada br. poświęcony będzie tematyce Klastra 6 -  Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Sprawdź terminy dotyczące pozostałych Klastrów


Komisja Europejska w filarze II Horyzontu Europa  – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa, z budżetem ponad 53 mld euro – poszukuje projektów i rozwiązań, które mogą sprostać obecnym i przyszłym globalnym wyzwaniom. Ważnym celem jest zwiększenie konkurencyjności przemysłowej Europy oraz znalezienie odpowiedzi jak badania i innowacje mogą ulepszyć nasze społeczeństwo.

Filar II jest podzielony na 6 klastrów, czyli obszarów tematycznych poruszających tematy od szeroko pojętego zdrowia po przystosowanie się do zmian klimatu, ochronę dziedzictwa kulturowego, przyjazne i ekologiczne miasta, ochronę wód i oceanów, czy też zapewnienie zdrowych gleb z myślą o zdrowej żywności, zdrowiu ludzi, o przyrodzie i klimacie.

Naukowcy i innowatorzy mają możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy poszczególnych konkursów.


W konkursach filaru II mogą uczestniczyć firmy, startupy, instytuty badawczo-naukowe, uczelnie oraz jednostki administracji publicznej. Projekty realizowane są w międzynarodowych konsorcjach.


Organizowane przez KPK spotkania mają na celu przybliżenie tematyki konkursów na rok 2024, ponadto przedstawienie informacji dotyczących różnych inicjatyw pomocnych aplikowaniu podejmowanych w klastrach.

Przed spotkaniem z ekspertami, udostępniona zostanie strona z ważnymi informacjami. Natomiast eksperci KPK w trakcie spotkania na platformie Teams będą starali się rozwiać Państwa wątpliwości i z chęcią odpowiedzą na Państwa pytania.


Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Zarejestruj się na stronie KPK [kliknij tutaj]


Źródło: KPK Programów Badawczych UE