|

Tworzenie żywych laboratoriów w Misji Gleba

Zachęcamy do udziału w seminarium online poświęconym tematyce tworzenia żywych laboratoriów w ramach otwartego 8 maja br. konkursu Misji Gleba, które odbędzie się 12 czerwca 2024 r.  w godz. 11:00-13:00. Spotkanie oragnizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Zgłoś swój udział w seminarium


Celem strategicznym Misji Gleba jest utworzenia w całej Europie do roku 2030, aż 100 żywych laboratoriów i  latarni morskich  (centrów demonstracyjnych z najlepszymi praktykami).

Podczas spotkania prelegenci przybliżą uczestnikom strategię UE związaną  z powstawaniem żywych laboratoriów na rzecz poprawy jakości i żyzności gleb. Zostanie również przedstawione jedno z trzech żywych laboratoriów,  które zostało wyłonione w ramiach pierwszego naboru na Living Labs w Misji Gleba.


Spotkanie dotyczyć będzie 2 tematów:

1. HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-01: Co-creating solutions for soil health in Living Labs - budżet : 36 mln euro (3 projekty będą sfinansowane, 12 mln euro każdy), typ projektu: RIA.

2. HORIZON-MISS-2024-SOIL-01-02: Living Labs in urban areas for healthy soils - budżet: 12 mln euro (1 projekt będzie sfinansowany), typ projektu: RIA.


Zapraszamy  wszystkich zainteresowanych podjęciem działań w kierunku powstawania żywych laboratoriów i latarni morskich do rejestracji na spotkanie.


Żywe laboratoria (Living Labs – LLs) są skoncentrowane na potrzebach użytkownika, usytuowane w konkretnym regionie lub miejscu i oparte o rzeczywiste potrzeby użytkowników gruntów. Te transdyscyplinarne ekosystemy badań i innowacji angażują zarządców gruntów, naukowców, rolników, doradców i innych odpowiednich partnerów w badania o charakterze systemowym a także współprojektowanie, testowanie, monitorowanie i ocenę innowacyjnych rozwiązań w rzeczywistych warunkach w celu poprawy zdrowia gleby.

LLs mogą obejmować kilka miejsc (np. gospodarstwa rolne, tereny leśne, parki miejskie) na poziomie regionalnym lub subregionalnym.

Centra demonstracyjne (Light Houses – LH) to miejsca demonstracji rozwiązań, szkoleń i komunikacji, wzorcowe pod względem poprawy zdrowia gleby. Prezentują dobre praktyki i rozwiązania możliwe do skalowania. Pomagają w absorbcji zrównoważonych praktyk poprzez inspirowanie użytkowników gruntów za pomocą realnych rozwiązań.


Źródło: KPK/NCBR