|

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa

Do 7 czerwca 2024 r. trwa trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w programie Interreg Europa 2021-2027. Mogą w nim uczestniczyć partnerzy z 36 państw, zaś propozycje projektowe mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.


Wspólny Sekretariat oferuje pomoc w opracowywaniu wniosków – organizuje sesje pytań i odpowiedzi online, na życzenie prowadzi konsultacje indywidualne, podczas których omawia z aplikantem wiodącym jego pomysł na projekt, a także udostępnia na stronie programu nagrania i prezentacje ze szkoleń oraz świadczy pomoc doradczą w języku angielskim.

Sesje pytań i odpowiedzi online:


Konsultacje indywidualne dla aplikantów wiodących

Wspólny Sekretariat udziela aplikantom wiodącym opinii na temat propozycji projektowej tylko jeden raz podczas naboru.

Opinia jest udzielana po angielsku telefonicznie, e-mailem, online lub osobiście podczas spotkań

W Polsce konsultacje indywidualne odbyły się 10 kwietnia br. w Warszawie i towarzyszyły ogólnopolskiemu spotkaniu informacyjnemu na temat 3. naboru wniosków

Trzy kroki do konsultacji indywidualnych:

  1. Należy utworzyć konto na stronie programu (Join the community).
  2. Należy opisać w formularzu online swój pomysł na projekt (Submit your project idea).
  3. Należy za pomocą swojego panelu poprosić WS o opinię (Ask for feedback on your project idea).

Rejestracja i szczegółowe informacje są dostępne na stronie programu w Ask for feedback - otwórz


Nagrania i prezentacje ze szkoleń


Informacji na temat programu w języku polskim udziela:

Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa (KPK) w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

IE@mfipr.gov.pl

tel. 22 273 81 76


Z projektami z polskim udziałem można zapoznać się w bazie danych na stronie programu - otwórz