|

Sieć Innowacji: Rolnictwo regeneratywne

Zachęcamy do udziału w warsztatach online z cyklu „Sieć Innowacji” ("Network to innovate”), organizowanych przez  Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich Estonii, Finlandii, Łotwy i Polski. Tematem najbliższego spotkania, które odbędzie już 12 grudnia br., będzie  "Rolnictwo regeneratywne" ("Regenerative Agriculture").

Warsztaty oferują możliwość poznania nowych i inspirujących przykładów projektów, spotkania z ekspertami i profesjonalistami, wymianę wiedzy oraz nawiązanie nowych kontaktów. Przedstawiane podczas warsztatów projekty i przedsiębiorstwa promują rzeczywiste przykłady tego, co obecnie aktualne w sferze rolnictwa, produkcji żywności i na obszarach wiejskich w regionie nordycko-bałtyckim.


W programie:

  • „Innowacja technologiczna w identyfikacji stężenia patogenów w powietrzu w celu ograniczenia oprysków środkami grzybobójczymi”. Program pilotażowy z projektu „Horyzont 2020” SoildiverAgro – pani Roosi Soosaar, Klaster Soil Innovation Cluster organizacji pozarządowej
  • „Współpraca w ramach akcji węglowej i e-szkoła na rzecz rolnictwa regeneratwynego ”. Pani Tanya Santalahti, Bałtycka Grupa Działania na rzecz Morza Bałtyckiego, Finlandia
  •  „ Hodowla zwierząt – sposób regeneratywny”. Pan Tomasz Jakiel, Polska
  • „Wykorzystanie mieszanek nawozów zielonych i łamaczy roślin do bezpośredniego siewu w uprawie zbóż w rolnictwie integrowanym i ekologicznym”. Pan Māris Narvils, agronom, Łotwa

Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim na platformie ZOOM

Rejestracja dostępna jest pod linkiem - otwórz

Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest na  stronie wskazanej przez organizatorów.