|

Na ratunek polskim jabłkom

Grupa Operacyjna EPI "Na ratunek polskim jabłkom", realizuje w ramach działania "Współpraca" objętego PROW 2014-2020 projekt, którego celem jest wzmocnienie potencjału polskich jabłek, poprzez całkowite wykorzystanie owocu w produkcji innowacyjnych produktów proekologicznych – opracowanie soku fermentowanego oraz kompostowalnych opakowań jednorazowych.

Kluczowe w projekcie jest opracowanie rozwiązań pozwalających na dywersyfikację sposobów wykorzystania produktu, co jest odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą. Potrzeba realizacji projektu wiąże się również z koniecznością zagospodarowania powstałych w przemyśle przetwórczym odpadów produkcyjnych, czyli wytłoków. 

Dodatkowo wraz z rosnącą świadomością związku między dietą a zdrowiem rośnie zapotrzebowanie na żywność fermentowaną z udziałem mikroorganizmów wykazujących cechy probiotyczne. Na polskim rynku nie jest obecny sok jabłkowy fermentowany z udziałem potencjalnie probiotycznych bakterii fermentacji mlekowej. Technologia produkcji soku jabłkowego z wykorzystaniem procesów fermentacji bogatego w wiele związków bioaktywnych, z udziałem bakterii fermentacji mlekowej doskonale odpowie na zapotrzebowanie nie tylko świadomych konsumentów.

W projekcie analizie poddanie zostanie sześć odmian jabłek:

  • Red Jonaprince,
  • Gloster,
  • Idared,
  • Gala Must,
  • Piros Red Boskoop,

z których wybrane zostaną trzy odmiany odznaczające się największym potencjałem.

Drugim elementem projektu, wpływającym na zasadę zero waste, będą prace badawcze nad wykorzystanie pulpy powstałej w wyniku tłoczenia jabłek do stworzenia kompostowalnych opakowań jednorazowych.

Jakie innowacyjne rozwiązania zostaną opracowane?

Innowacyjnym produktem powstałym w wyniku realizacji projektu będzie fermentowany sok jabłkowy wytworzony w oparciu o opracowaną w projekcie recepturę. Sok będzie nowatorskim produktem zawierającym żywe komórki potencjalnie probiotycznych bakterii mlekowych. Produkt nie tylko będzie wykazywał pozytywny wpływ na mikrobiom jelita, ale również będzie wpływać na obniżenie ryzyka cukrzycy typu 2.

Opracowany produkt będzie stabilny pod względem cech organoleptycznych (barwa, zawartość związków bioaktywnych, profil związków lotnych).

Kolejną innowację produktową stanowią opakowania (pojemniki/kubeczki na żywność) powstałe z pulpy stanowiącej odpad poprodukcyjny przy produkcji soków. Opracowane pojemniki będą charakteryzowały się nasiąkliwością umożliwiającą utrzymanie gorącej kawy lub herbaty przez nie mniej niż 20 min

Jakie będą korzyści z realizacji projektu?

Kluczowe w projekcie jest opracowanie rozwiązań pozwalających na dywersyfikację sposobów wykorzystania produktu, co jest odpowiedzią na obecną sytuację gospodarczą oraz jej następstwa, które w najbliższych latach dotkliwie odczują sadownicy.

  • Powstałymi w ramach nowej technologii sokami zainteresowani będą klienci indywidualni poszukujący nowych doznań smakowych i produktów z kategorii funkcjonalnych. Technologię produkcji soków w przyszłości będzie można stosować jako założenia do wytwarzania soków fermentowanych z innych owoców.
  • Opakowania najchętniej będą zamawiane przez klientów biznesowych (B2B) realizujących usługi cateringowe, a za niedługi czas w momencie wyparcia z rynku plastiku, rozwiązania te będą istotną gałęzią biznesu opakowań jednorazowych w szerokim zastosowaniu. Opracowana technologia pozwoli na zagospodarowanie pulpy stanowiącej odpad produkcyjny podczas tłoczenia soków, również przy pomocy dostępnych na rynku technologii.
  • Obecnie pulpa stanowi bioodpady i jest utylizowana. Docelowo w projekcie wytwarzane będą kubeczki/pojemniki na napoje, ale powstała technologia będzie mogła zostać wykorzystana w przyszłości do produkcji innych opakowań biodegradowalnych (talerzyki, pudełka, pojemniki) również z wykorzystaniem innych naturalnych produktów pochodzenia roślinnego. Technologia wpisuje się w ogólne tendencje świadczące o wypieraniu z rynku plastiku. Zakłada się, iż opakowania biodegradowalne będą istotną gałęzią biznesu opakowań jednorazowych i znajdą szerokie zastosowanie w gastronomi oraz w sektorze usług cateringowych.

Więcej informacji o projekcie udostępnionych jest w naszej bazie Grup Operacyjnych EPI - otwórz

Strona projektu [www.jablkopolskie.pl]