|

Możliwości finansowania w ramach Horyzont Europa – zaproszenia 2024

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą pn. „Możliwości finansowania w ramach programu Horyzont Europa – zaproszenia 2024”, która określa możliwości finansowania badań i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich w zakresie klastra 6 i innych częściach programu prac „Horyzont 2024”.


Horyzont Europa” jest największym źródłem finansowania publicznego badań i innowacji w Unii Europejskiej. Dysponuje budżetem w wysokości 95,5 miliarda euro, z czego około 9 miliardów euro przeznaczono na klaster 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko” na lata 2021–2027.

Za pośrednictwem klastra 6 program „Horyzont Europa” ma na celu zajęcie się problemami stojącymi przed rolnikami, leśnikami i społecznościami wiejskimi oraz przewidywanie ich wystąpienia. Finansuje projekty badawczo-innowacyjne, które wspólnie z naukowcami, rolnikami, leśnikami, doradcami i innymi zainteresowanymi stronami rozwijają nową wiedzę i innowacyjne rozwiązania, dzieląc się wiedzą i tworząc wyniki rekomendowane do zastosowania w praktyce.

Projekty „Horyzont Europa” są aktywnie wspierane przez obszar innowacji, wymiany wiedzy i komponentu EIP-AGRI Europejskiej sieci ds. WPR.

Pobierz broszurę [wer.polskojęzyczna]