|

Majowe wydanie biuletynu EIP-AGRI już dostępne!

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.


Bieżące wydanie poświęcone jest ochronie zapylaczy poprzez promowanie przyjaznych dla zapylaczy praktyk rolniczych i leśnych: 

Zrównoważony las pszczeli — lasy świerkowe w Niemczech zostały dotknięte skutkami zmian klimatycznych, takimi jak susza i plaga chrząszczy. Grupa Operacyjna „Zrównoważony las pszczeli” pracuje nad koncepcją tzw. „lasów przyszłości”, które dzięki specjalnie dobranym gatunkom drzew będą w stanie dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych i ekologicznych, tworząc lasy o wysokiej wartości ekologicznej dla owadów zapylających kwiaty.

Tworzenie domów dla dzikich pszczół na polach uprawnych —  BEESPOKE to finansowany ze środków UE projekt Interreg Region Morza Północnego, który koncentruje się w szczególności na tworzeniu siedlisk dla zapylaczy na gruntach rolnych, a ogólnym celem jest zwiększenie liczby pszczół i innych zapylaczy w skali lokalnej i krajobrazowej.

Światowy Dzień Pszczół — Światowy Dzień Pszczół ONZ obchodzony jest co roku 20 maja w celu podniesienia świadomości na temat istotnej roli, jaką pszczoły i inne zapylacze odgrywają w utrzymaniu zdrowia ludzi i planety. #ŚwiatowyDzieńPszczół to okazja do promowania działań na rzecz ochrony i ulepszania zapylaczy i ich siedlisk, poprawy ich liczebności i różnorodności oraz wspierania zrównoważonego rozwoju pszczelarstwa.

Konferencja Europejskiej Sieci WPR „Grupy operacyjne EIP-AGRI: Innowacje w praktyce” - relacja z międzynarodowej konferencji dla Grup Operacyjnych, która odbyła się 6-8 maja  w Estoril w Portugalii . W konferencji, która obejmowała wycieczki terenowe, warsztaty, wystawę innowacji, kolację networkingową i nie tylko, wzięło udział ponad 600 uczestników. Wydarzenie miało na celu prezentację i promocję Grup Operacyjnych – przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Nagrody za innowacyjność EIP-AGRI -poznaj zwycięzców europejskiego konkursu dla Grup Operacyjnych. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas konferencji Europejskiej Sieci WPR w Portugalii. To uroczyste wydarzenie było momentem wspólnego świętowania osiągnięć Grup Operacyjnych. `

Warsztaty Europejskiej Sieci WPR „Innowacje kierowane przez kobiety w rolnictwie i na obszarach wiejskich” - w warsztatach, które odbyły się  17–18 kwietnia w Polsce (Kraków), wzięło udział 80 uczestników. Wydarzenie miało na celu wzmocnienie pozycji kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez wymianę wiedzy, identyfikację udanych inicjatyw i projektów prowadzonych przez innowatorki oraz tworzenie sieci kontaktów. Zajrzyj na stronę internetową, aby poznać wiele ciekawych wyników.

Skuteczność zapylania przez owady jabłoni, gruszy i wiśni - Ana Paula Gama to portugalska producentka owoców, która dołączyła do Grupy Operacyjnej „PoliMax” w celu promowania i zwiększania efektywności zapylania przez owady jabłoni, gruszy i wiśni.

LIFE Zaproszenia do składania wniosków w 2024 r. - opublikowano zaproszenia do składania wniosków LIFE 2024. Dostępnych jest wiele różnych dotacji. Przyjrzyj się na przykład Projektom Działań Standardowych (SAP) na rzecz przyrody i różnorodności biologicznej – Przyroda (termin 19 września 2024 r.) lub Projektom Działań Standardowych (SAP) na rzecz łagodzenia zmiany klimatu (termin 17 września 2024 r.).

Misja UE „Porozumienie w sprawie gleby dla Europy” – otwarte są nowe możliwości finansowania, które można wnieść do Mission Soil. Dziewięć tematów obejmuje erozję gleby, przepływ azotu, zdrowie gleby i zapylacze, różnorodność biologiczną gleby, zdrowe uprawy, rolnictwo węglowe i leśne gleby torfowe. Istnieją również możliwości finansowania tworzenia żywych laboratoriów i współpracy na rzecz zdrowia gleby w Afryce. Zgłoszenia można składać od 8 maja do 8 października 2024 r.

Finansowanie projektów badawczych w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt - Partnerstwo Europejskie na rzecz Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt ogłosiło zaproszenie do składania wniosków. Powinny one koncentrować się na zwierzętach lądowych i wodnych, zdrowiu pszczół lub dzikich zwierzętach, w stosownych przypadkach. 14 maja zorganizowano seminarium internetowe, a prezentacje oraz dokument z pytaniami i odpowiedziami będą wkrótce dostępne online. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 8 lipca 2024 r.

Projekty Horyzont Europa dotyczące zapylaczy - za pośrednictwem programu „Horyzont Europa” Komisja Europejska stara się zwiększyć wsparcie na potrzeby badawcze dotyczące zapylaczy. Istnieje wiele przykładów projektów zajmujących się tym tematem, takich jak sieć tematyczna B-THENET, w ramach której utworzono platformę cyfrową dla europejskich pszczelarzy, czy RestPoll, który koncentruje się na przywracaniu siedlisk zapylaczy w europejskich krajobrazach rolniczych.

Innowacyjna technologia ochrony uli przed szerszeniami - Technopole Agrinove z siedzibą w Nérac we Francji to inkubator przedsiębiorczości wspierający start-up Api & Bee, który opracował innowacyjny proces ochrony uli przed szerszeniami. Przed ulem umieszcza się urządzenie, które umożliwia zabezpieczenie wejścia i wyjścia pszczół.


Pobierz biuletyn:

Biuletyn w oryginalnej wersji językowej (anglojęzyczny)

Biuletyn w wersji polskojęzycznej (tłumaczenie za pomocą Google Translate)