|

Lutowe wydanie biuletynu EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.


 W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

Programy szkoleniowe mające na celu pobudzenie przedsiębiorczości związanej z żywnością na europejskich obszarach wiejskich -  w wielu krajach europejskich obserwuje się znaczny spadek liczby ludności na obszarach wiejskich. Często jednak są to miejsca o bogatej historii produkcji żywności i gastronomii. W ramach projektu Erasmus+ SAGA stworzono program szkoleniowy, dzięki któremu lokalna społeczność może wykorzystać to dziedzictwo, tworząc miejsca pracy i zwiększając atrakcyjność obszarów wiejskich.

Promowanie równości płci w europejskim rolnictwie i na obszarach wiejskich - SWIFT to projekt programu „Horizon” mający na celu wspieranie równości płci w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Europie, Brazylii i USA. Marta Rivera-Ferre, koordynatorka projektu: „Pomimo kluczowego wkładu kobiet w europejskie rolnictwo, są one nadal dyskryminowane na różne sposoby. SWIFT przeanalizuje i wzmocni innowacje kierowane przez kobiety oraz wzmocni pozycję osób działających na rzecz zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Zgłoś swój udział w warsztatach Europejskiej Sieci WPR „Promowanie rolnictwa przyjaznego zapylaczom - owady zapylające zapewniają istotną rolę dla naturalnych ekosystemów, jak i rolnictwa. Jednak liczba zapylaczy maleje, głównie z powodu utraty siedlisk w wyniku intensywnego rolnictwa, a także zmian klimatu. Podczas warsztatów omówione zostanie, w jaki sposób rolnicy mogą wspierać ochronę zapylaczy. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-19 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie pn. „Zwiększanie bezpieczeństwa żywnościowego w obliczu zmieniających się warunków pogodowych: adaptacja gospodarstw rolnych” -  warsztaty Europejskiej Sieci WPR odbyły się w marcu 2023 r. 75 uczestników spotkało się, aby dzielić się skutecznymi praktykami, możliwościami i narzędziami, które mogą wspierać dostosowywanie rolnictwa do zmieniających się wzorców pogodowych, jednocześnie zwiększając odporność gospodarstw i zacieśniając współpracę. Zapoznaj się z relacją z tego wydarzenia.

Potrzeby badawcze z praktyki -  EIP-AGRI gromadzi i publikuje potrzeby badawcze wynikające z praktyki. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem, który szczegółowo prezentuje 122 potrzeby badawcze. Potrzeby są zbierane podczas wydarzeń Europejskiej Sieci WPR.

Raport prognostyczny FAO dotyczący pojawiających się technologii i innowacji w systemach rolno-spożywczych – FAO opublikował raport „Zmiana zbiorów: wykorzystanie nowych technologii i innowacji do transformacji systemu rolno-spożywczego”. Jest to raport oceniający technologie i innowacje, które mogą mieć duże znaczenie w stawianiu czoła wyzwaniom związanym z rolnictwem od chwili obecnej do roku 2050.

Grupy Operacyjne ds. leśnictwa we Francji -  francuska krajowa sieć obszarów wiejskich opublikowała broszurę prezentującą 25 grup operacyjnych ds. leśnictwa. Większość z tych projektów dotyczy technik adaptacji lasów do zmiany klimatu. Niektóre skupiają się na nowych procesach, inne na zarządzaniu technicznym, narzędziach wiedzy lub innowacjach organizacyjnych.

Poradniki dotyczące rolnictwa społecznego dla rolników do pracy z różnymi grupami docelowymi - SoFarTEAM, projekt Erasmus+, opracował zestaw przewodników mających wspierać rolników społecznych i inne osoby w pewniejszej i skuteczniejszej pracy z różnymi grupami docelowymi. Obejmują siedem różnych grup, w tym uchodźców, osoby niepełnosprawne, osoby pokonujące uzależnienia i nie tylko. Przewodniki są dostępne w języku angielskim, niemieckim, czeskim i holenderskim.

Współtworzenie przyszłości rolno-spożywczych łańcuchów wartości - zarejestruj się na wydarzenie końcowe projektu „Horyzont 2020” CO-FRESH „Współtworzenie przyszłości łańcuchów wartości produktów rolno-spożywczych” (14 marca 2024 r., Bruksela). Celem wydarzenia jest m.in. dzielenie się wiedzą, stawianie czoła wyzwaniom związanym z polityką i przyspieszenie wdrażania zrównoważonych praktyk w europejskich łańcuchach wartości sektora rolno-spożywczego.

Zaproszenia „Horyzont Europa 2024” – zbliżają się terminy zgłaszania możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” – zaproszenia 2024 dotyczące problemów stojących przed rolnikami, leśnikami i społecznościami wiejskimi. Aby uzyskać końcowe wskazówki dotyczące przygotowywania wniosków i sprawdzania konkretnych terminów, obejrzyj ponownie sesje z Dni informacyjnych „Horyzont Europa” i pobierz broszurę sieci UE WPR .


Pobierz newsletter:

Newsletter w oryginalnej wersji językowej

Newsletter – tłumaczenie na język polski za pomocą Google Translate