|

KONKURS! Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce

Zachęcamy do udziału w IV edycji KONKURSU pn. "Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce". Inicjatorem Konkursu jest Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR (Krajowa Rada Izb Rolniczych). 

Celem konkursu jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań przez nie podejmowanych w gospodarstwach rolnych.

Konkurs skierowany jest do kobiet rolniczek i odbywa się raz na dwa lata, począwszy od 2017 roku. 


Do Konkursu mogą zgłaszać się pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać według położenia gospodarstwa, poprzez przesłanie od 30 listopada 2023 roku do dnia 15 lutego 2024 roku formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami pocztą elektroniczną na adres e-mailowy wojewódzkiej izby rolniczej:

Formularz zgłoszeniowy stanowią załączniki do regulaminu Konkursu - pobierz formularz

Pobierz regualmin - otwórz

Więcej informacji o konkursie [KRIR]