|

Kobiety tworzą innowacje - zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Kobiety tworzą innowacje", organizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do:

  • przedstawicielek nauki, działających na rzecz rolnictwa, tj.  kobiet prowadzących badania naukowe oraz prace badawczo-wdrożeniowe, posiadające minimum status doktorantki,
  • a także kobiet wdrażających nowatorskie rozwiązania w prowadzonej przez siebie działalności, której celem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tj.: prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie RP, lub prowadzące lub współprowadzące na terenie RP działalność gospodarczą, której zakres bezpośrednio lub pośrednio obejmuje/wspiera produkcję zwierzęcą, roślinną oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie informacji dotyczących roli kobiet we wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Laureatki konkursu będą stanowić dobre przykłady innowatorek, których postawa, zaangażowanie i otwartość na podjęcie ryzyka, jakim jest badanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, będą motywacją dla innych kobiet działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dodatkowym celem konkursu jest identyfikacja zrealizowanych projektów, w tym prac naukowo-badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań, które mają wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Kategorie konkursu

W ramach konkursu przewidziane są 4 kategorie:

  • Kategoria 1: Naukowczyni w produkcji roślinnej
  • Kategoria 2: Naukowczyni w produkcji zwierzęcej
  • Kategoria 3: Naukowczyni w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Kategoria 4: Innowacyjna rolniczka / przedsiębiorczyni wiejska

Nagrody

Wyłonione w ramach konkursu laureatki otrzymają nagrody finansowe:

I miejsce - nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto

II miejsce - nagroda w kwocie 4 500,00 zł brutto

III miejsce - nagroda w kwocie 3 000,00 zł brutto

Kapituła Konkursu ma prawo przyznać wyróżnienia w formie finansowej w kwocie nieprzekraczającej 1 500,00 zł brutto.

Jak wziąć udział w konkursie?

Kobiety zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny online.

Zgłoś swój udział

Każde zgłoszenie powinno zawierać dokumentację fotograficzną projektu opisanego w zgłoszeniu i spełniać kryteria, o których mowa w § 2 Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy należy uzupełnić w języku polskim, starannie wypełniając wszystkie pola i podając informacje zgodne z tytułami pól formularza zgłoszeniowego.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa

28 czerwca 2024 r.

Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena zgłoszeń

Zgłoszenia konkursowe oceni Kapituła Konkursu, wybrana przez Organizatora:

  • Kapituła Konkursu będzie się składała z minimum 4 członków, w tym z sekretarza oraz przewodniczącego.
  • W celu zapewnienia wysokiego poziomu i fachowości w podejściu do oceny zgłoszonych Projektów konkursowych, członkami Kapituły Konkursu zostaną brokerzy innowacji oraz specjaliści z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.

Zapoznaj się z regulaminem

Osoby do kontaktu:

Daria Mularczyk-Mędza, tel. 22 274 23 19, e-mail: d.mularczyk@cdr.gov.pl

Wojciech Maj, tel. 22 274 23 18, e-mail: w.maj@cdr.gov.pl