|

KONKURS Kobiety tworzą innowacje - nabór przedłużony!

Nabór zgłoszeń do konkursu "Kobiety tworzą innowacje" został przedłużony do 12 lipca 2024 r.!

Prześlij zgłoszenie

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Kobiety tworzą innowacje", organizowanym w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Konkurs skierowany jest do:

  • przedstawicielek nauki, działających na rzecz rolnictwa, tj.  kobiet prowadzących badania naukowe oraz prace badawczo-wdrożeniowe, posiadające minimum status doktorantki,
  • a także kobiet wdrażających nowatorskie rozwiązania w prowadzonej przez siebie działalności, której celem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tj.: prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie RP, lub prowadzące lub współprowadzące na terenie RP działalność gospodarczą, której zakres bezpośrednio lub pośrednio obejmuje/wspiera produkcję zwierzęcą, roślinną oraz przetwórstwo rolno-spożywcze.

Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie informacji dotyczących roli kobiet we wdrażaniu innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Laureatki konkursu będą stanowić dobre przykłady innowatorek, których postawa, zaangażowanie i otwartość na podjęcie ryzyka, jakim jest badanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań, będą motywacją dla innych kobiet działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Dodatkowym celem konkursu jest identyfikacja zrealizowanych projektów, w tym prac naukowo-badawczych oraz innowacyjnych rozwiązań, które mają wpływ na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Kategorie konkursu

W ramach konkursu przewidziane są 4 kategorie:

  • Kategoria 1: Naukowczyni w produkcji roślinnej
  • Kategoria 2: Naukowczyni w produkcji zwierzęcej
  • Kategoria 3: Naukowczyni w przetwórstwie rolno-spożywczym
  • Kategoria 4: Innowacyjna rolniczka / przedsiębiorczyni wiejska

Nagrody

Wyłonione w ramach konkursu laureatki otrzymają nagrody finansowe:

I miejsce - nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto

II miejsce - nagroda w kwocie 4 500,00 zł brutto

III miejsce - nagroda w kwocie 3 000,00 zł brutto

Kapituła Konkursu ma prawo przyznać wyróżnienia w formie finansowej w kwocie nieprzekraczającej 1 500,00 zł brutto.

Jak wziąć udział w konkursie?

Kobiety zainteresowane udziałem w konkursie zgłaszają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny online.

 

Każde zgłoszenie powinno zawierać dokumentację fotograficzną projektu opisanego w zgłoszeniu i spełniać kryteria, o których mowa w § 2 Regulaminu.

Formularz zgłoszeniowy należy uzupełnić w języku polskim, starannie wypełniając wszystkie pola i podając informacje zgodne z tytułami pól formularza zgłoszeniowego.

UWAGA! Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony z 28 czerwca na 12 lipca 2024 r.

Zgłoszenia niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Pobierz regulamin

Ocena zgłoszeń

Zgłoszenia konkursowe oceni Kapituła Konkursu, wybrana przez Organizatora:

  • Kapituła Konkursu będzie się składała z minimum 4 członków, w tym z sekretarza oraz przewodniczącego.
  • W celu zapewnienia wysokiego poziomu i fachowości w podejściu do oceny zgłoszonych Projektów konkursowych, członkami Kapituły Konkursu zostaną brokerzy innowacji oraz specjaliści z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich.