|

Innowacyjna technologia zwalczania szkodników w ekologicznych sadach

Obowiązujące przepisy integrowanej ochrony roślin znacznie redukują liczbę zabiegów insektycydami w sezonie, wiele z nich jest wycofywanych, a szczególne restrykcje dotyczą upraw ekologicznych. Cenną alternatywą w zwalczaniu szkodników w ekologicznych sadach jabłoniowych, w tym tarcznika niszczyciela jest zastosowanie olejów, które uważane są za bezpieczną dla środowiska i skuteczną alternatywę chemicznych insektycydów. Oleje polecane są do stosowania w czasie zimowego spoczynku roślin, jednak ulepszenie metod ekstrakcji i przetwarzania olejów (m. in. destylacja parą wodną i właściwa filtracja) sprawiło, że odpowiednio zaaplikowane oleje mogą być właściwe do zastosowań dolistnych. 


Grupa Operacyjna EPI "Zdrowe drzewo smaczny owoc", rozpoczęła realizację projektu pn. "Innowacyjna technologia zwalczania szkodników wraz z ulepszoną metodą organizacji i marketingu w ekologicznych sadach jabłoniowych i gruszowych", którego celem opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii zwalczania szkodników w ekologicznych sadach jabłoniowych i gruszowych oraz prototypu opryskiwacza służącego do olejowego oprysku drobnokroplistego z wyborem optymalnej metody organizacji prac w gospodarstwach ekologicznych.   

Rezultatem będzie prototyp opryskiwacza, charakteryzujący się drobnokroplistym rozpyleniem cieczy roboczej z wykorzystaniem innowacyjnych atomizerów / dyszy do rozbijania preparatów olejowych na drobne krople, zapewniając duże oszczędności w zużyciu cieczy roboczej oraz lepsze pokrycie zakamarków drzew. Ponadto system będzie umożliwiał dopasowanie kropli do stosowanych środków oraz pozwalał na minimalizację ryzyka zniesienia oprysku. Dodatkowo opryskiwacz będzie wyposażony w system mieszania, środka roboczego w zbiorniku co będzie zapobiegało rozdzielaniu jego składników.

Innowacyjny opryskiwacz do drobnokroplistego zabiegu preparatami olejowymi jest efektem potrzeb zgłaszanych przez sadowników, którzy corocznie borykają się z presją szkodników, ograniczeniami w możliwości zastosowania  środków ochrony roślin oraz niską efektywnością prowadzonych zabiegów.  Standardowe, wykorzystywane w sadownictwie opryskiwacze nie zapewniają optymalnych parametrów przy stosowaniu zabiegów olejami (liczba kropli na 1 cm2, naniesienie masy na 1 cm2 i stopień pokrycia powierzchni). W czasie oprysku obserwowane są duże straty stosowanej do zabiegu substancji, zbyt słabe pokrycie powierzchni roślin, słabe rozpylenie kropli.

Celem nadrzędnym projektu jest uzyskanie zdrowych roślin i charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i smakowymi owoców poprzez zastosowanie w ochronie roślin olejów roślinnych. Wybór do badań ekologicznych sadów jabłoniowych jest uzasadniony sytuacją panującą w polskim sadownictwie i problemami inwazyjnych gatunków szkodników tj. tarcznik niszczyciel z jakimi borykają się producenci.

Dostępne na rynku owoce często z powodu nadmiernie stosowanych lub niedopuszczonych do stosowania insektycydów są wątpliwej jakości. Realizacja celów szczegółowych projektu, przyczyni się do zmiany jakościowej produktu.    

Więcej informacji o projekcie Grupy Operacyjnej EPI  "Zdrowe drzewo smaczny owoc" 


Projekt realizowany w ramach działania "Współpraca", objętego PROW 2014-2020. Skład konsorcjum: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika Świętokrzyska oraz 2 rolników.