|

Historia rozwoju gospodarstwa demonstracyjnego "Sopki Stopki"

W górskiej miejscowości Cięcina na Żywiecczyźnie (woj. śląskie) kryje się prawdziwa oaza tradycji i pasji – gospodarstwo "Sopki Stopki", wpisane do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. To rodzinne gospodarstwo Jana Stopki, które nie tylko zachwyca różnorodnością swojej działalności, ale również stanowi wzór aktywnego włączenia się w pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego i ekologicznego regionu.

Głównym filarem działalności jest kulturowy wypas Polskiej Owcy Górskiej. Na obszarach polan i na wysoko położonej Hali Lipowskiej, w Beskidzie Żywieckim, owce znajdują swój dom. To nie tylko sposób na życie dla 450 dojnych owiec z przychówkiem, ale także istotny element projektu "Kwietne Łąki". Inicjatywa ta, zlecona przez Żywiec Zdrój S.A. i realizowana przez Fundację Górom, ma na celu ochronę zasobów wodnych poprzez aktywne zarządzanie terenami wokół ujęć wody. Kontrola obszarów projektu pozwala na zachowanie ich naturalnego stanu i zaprzestanie działań rolniczych czy budowlanych.

W "Sopkach Stopkach" tradycja nabiera nowego wymiaru dzięki produkcji oscypka, redykołki, bundzu i żętycy, które wytwarzane są w tradycyjnej bacówce. Właściciel gospodarstwa, nie szczędząc wysiłku, doskonali swoje umiejętności w hodowli owiec i produkcji serów, tworząc produkty cieszące się uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i turystów.

Oprócz owiec, gospodarstwo hoduje również bydło mięsne rasy highland cattle. Ich wołowina i jagnięcina trafiają do najlepszych restauracji w kraju, co świadczy o wysokiej jakości produktów.

Jednak działalność gospodarstwa to nie tylko produkcja. Jan Stopka, właściciel, założył Fundację Górom, która aktywnie działa na rzecz ocalenia tradycji kulturowych Beskidu Żywieckiego. Poprzez organizację festiwali, warsztatów rzemieślniczych i innych wydarzeń kulturalnych, fundacja integruje społeczność lokalną i przyciąga turystów, chcących poznać bogactwo kultury góralskiej.


Sukcesy gospodarstwa i fundacji zostały docenione w XXIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Sposób na Sukces". W kategorii inicjatyw społecznych "Sopki Stopki" zdobyły I miejsce, a wygraną zapewniła gospodarstwu drewniana osada wraz z owczarnią edukacyjną.

Więcej informacji o "Sopki Stopki" [strona Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych]

Gospodarstwo demonstracyjne "Sopki Stopki" to nie tylko miejsce produkcji wysokiej jakości produktów, ale także centrum inspiracji, edukacji i integracji społeczności lokalnej. To przykład na to, że tradycja i pasja mogą być motorem rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich, zachowując jednocześnie ich dziedzictwo kulturowe i ekologiczne.