|

Gospodarstwo demonstracyjne przyjazne środowisku

Jednym z przykładów gospodarstw należących do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych jest gospodarstwo rolne w Tłubicach zlokalizowane w powiecie płockim, prowadzone od 24 lat przez Państwa Anetę i Adama Umińskich wraz z 5 dzieci. Produkcja rolna prowadzona jest na areale 250 ha gruntów. W strukturze zasiewów dominują rośliny wykorzystywane jako pasza dla bydła: kukurydza na kiszonkę i ziarno, zboża, lucerna, trawy z motylkowymi, ale również rzepak, kukurydzo-fasola.

Celem gospodarstwa jest zwiększanie wydajności produkcyjnej poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w uprawach polowych jak i produkcji mleka, a jednocześnie zmniejszanie wpływu środowiskowego. Dodatkowo wartością jest również przekazywanie wiedzy i doświadczenia innym rolnikom oraz mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie stosowanych w gospodarstwie rozwiązań.

Głównym kierunkiem działalności rolniczej w gospodarstwie jest produkcja mleka. Pogłowie bydła ras mlecznych wynosi 320 sztuk, z czego stado podstawowe liczy 200 krów (w tym 160 krów jest dojonych, a resztę stanowią jałówki) o średniej rocznej wydajności 8000-9600 litrów. Do udoju wykorzystywane są 3 roboty udojowe.

W 2017 r. zbudowano nowoczesną oborę wyposażoną w roboty do podawania paszy, do czyszczenia rusztów oraz czochradła, komputer do odczytu wyników i kontroli zdrowia krów. Mleko przechowywane jest w chłodzonym zbiorniku o pojemności 12 tys. litrów i oddawane do Mleczarni Sierpc w cyklu dwudniowym.

Gospodarstwo obecnie przestawia się na uprawę bezorkową, która odbudowuje życie biologiczne w glebie i długoterminowo zwiększa plenność. Ponadto w gospodarstwie stosuje się przeorywanie obornika oraz bilansowanie nawożenia azotem, fosforem, wapnowanie. Gospodarstwo uczestniczy w systemie Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych – FADN.

Gospodarstwo Państwa Umińskich zostało zwizytowane podczas 2. Spotkania Krajowych Sieci WPR, organizowanego 20-21 września 2023 r. przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich we współpracy z  Europejską Siecią WPR, w którym udział wzięły osoby z 25 krajów ( m.in. przedstawiciele DG AGRI, krajowych sieci, agencji płatniczych, organizacji rolniczych oraz instytucji zarządzających). 

Wszystkie osiągnięcia gospodarstwa są zasługą właścicieli. Wiedza wspierana doświadczeniem, połączone z młodością i nowoczesnością – to przepis na sukces. Gospodarstwo Państwa Umińskich otrzymało tytuł Wicemistrza województwa mazowieckiego w kategorii Rolnik” w Ogólnopolskim Konkursie AGROLIGA 2017. Państwo Umińscy zostali również finalistami XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu ROLNIK-FARMER ROKU.


Więcej informacji o gospodarstwie Państwa Umińskich udostępnionych jest na stronie internetowej Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych - otwórz