|

Bezpłatna wstępna ocena wniosku Horyzont Europa

Zapraszamy wnioskodawców z Polski  do skorzystania z bezpłatnej usługi wstępnej oceny wniosków projektowych programu Horyzont Europa przez ekspertów zewnętrznych zarejestrowanych w portalu wideraexperts.eu. Celem tej platformy jest zapewnienie jakości wniosków dzięki informacjom zwrotnym, które wnioskodawcy otrzymają od ekspertów.

Na platformie zgromadzonych jest już ponad 500 ekspertów z całego świata, reprezentujących szeroką gamę dziedzin nauki i przemysłu. Jest wśród nich wiele osób posiadających doświadczenie jako ewaluatorzy i eksperci Komisji Europejskiej.

Dla wnioskodawców z Polski cały proces jest koordynowany przez zespół Krajowego Punktu Kontaktowego. Eksperci są zobowiązani do podpisania klauzuli poufności oraz zadeklarowania braku konfliktu interesów.

Koszty wynagrodzenia eksperta są w pokrywane w całości z budżetu projektu europejskiego NCP_WIDERA.NET.

Zachęcamy do utworzenia konta w portalu (jako Applicant) i zarejestrowania swojego wniosku. Po założeniu konta, Krajowy Punkt Kontaktowy skontaktuje się z Państwem w sprawie doboru odpowiedniego eksperta.

Usługa dotyczy wniosków przygotowywanych w ramach konkursów z różnych obszarów, w tym m.in. żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko oraz klimat, energia.


Po więcej informacji zapraszamy na stronę projektu NCP_WIDERA.NET oraz do kontaktu mailowego widera@ncbr.gov.pl.


Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE