|

Co oznacza znak „PRODUKT POLSKI”?

Czym dla konsumenta jest oznaczenie PRODUKT POLSKI?

Jest to przede wszystkim informacja, że produkt spożywczy został wyprodukowany w Polsce z krajowych surowców. Przez stawianie na rodzime produkty, wspieramy szereg działań służących nam wszystkim:

  • Wsparcie przedsiębiorców i rolników działających na terenie Polski.
  • Wsparcie budżetów lokalnych.
  • Wzmacnianie dochodów przedsiębiorstw działających w Polsce.
  • Dbanie o rozwój świadomości konsumencką.

Dodatkowo, oznaczenie produktu zapewnia, że nie on pokonał tysięcy kilometrów zanim trafił na nasz stół. Wybierając PRODUKT POLSKI, dbamy o środowisko, ograniczając szkody związane z transportem. Jednocześnie, lokalna żywność nie wymaga wielu konserwantów, które są niezbędne przy dalekich podróżach.

Zasady stosowania znaku

Produkty nieprzetworzone mogą być oznaczone jako „Produkt polski”, jeśli zostały wyprodukowane, wyhodowane lub zebrane na terytorium Polski (włączając w to m.in. dojenie krów, owiec i kóz). W przypadku mięsa, wymaga się, aby pochodziło od zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych w Polsce, natomiast dla innych produktów zwierzęcych, konieczne jest, aby pochodziły od zwierząt hodowanych na jej terenie.

Produkty przetworzone muszą spełniać określone wymagania, aby uzyskać oznaczenie „Produkt polski”:

  1. ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;
  3. inne, niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który chciałby podać informację o spełnieniu powyższych kryteriów, może to zrobić poprzez umieszczenie informacji "Produkt polski" lub poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację (materiały dostępne tutaj).

Podmioty które to zrobią bez spełnienia kryteriów opisanych na stronie Ministerstwa będą podlegały karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).


Po więcej informacji zapraszamy na stronę dedykowaną kampanii: MRiRW.