|

Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa w UE

Współczesne społeczeństwo coraz bardziej zdaje sobie sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywa jakość żywności w codziennym życiu, zarówno dla zdrowia jednostki, jak i dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw. W tym kontekście, publikacja pn. "Jakość żywności jako kierunek rozwoju rolnictwa w UE. Systemy produkcji żywności certyfikowanej - cele, szanse i ograniczenia", opracowana w ramach realizowanego projektu przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, stanowi istotne źródło informacji, analiz i refleksji nad obecnym stanem jakości żywności w UE.

Pobierz publikację

Zespół autorski tej monografii podjął się ambitnego zadania przedstawienia kompleksowego spojrzenia na kwestie związane z jakością żywności, skupiając się zarówno na globalnych tendencjach, jak i specyficznych wyzwaniach stawianych przed rolnictwem w Polsce. W publikacji znajdziemy omówienia i analizy doniesień naukowych, zarówno zagranicznych, jak i krajowych, raportów oficjalnych urzędów i agend, aktów prawnych, a także dokumentów normatywnych. Wszystko to skomponowane zostało w spójną całość, ukazującą kompleksowy obraz obecnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju systemów produkcji żywności certyfikowanej.

Autorzy nie ograniczają się jedynie do opisu problemów, ale także przedstawiają czytelnikowi cele, szanse i ograniczenia związane z rozwijającymi się systemami produkcji żywności certyfikowanej. Odkrywamy w nich także refleksje na temat zmian w sposobie żywienia człowieka, zagrożeń dla jakości zdrowotnej żywności, a także jakości artykułów rolno-spożywczych w Polsce. Ponadto, szczególną uwagę poświęcono krajowym i wspólnotowym systemom jakości żywności, systemowi chroniącemu pochodzenie żywności w UE oraz analizie ekonomicznej efektywności rolnictwa ekologicznego.


Niniejsza publikacja staje się nie tylko źródłem wiedzy dla specjalistów branżowych, ale również inspiracją do refleksji dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych jakością żywności i przyszłością rolnictwa. W kontekście zmieniających się klimatycznych i społecznych realiów, przedstawione w monografii informacje i analizy są niezmiernie istotne dla podejmowania mądrych decyzji dotyczących polityki rolnej, konsumenckich wyborów żywieniowych oraz strategii rozwoju sektora rolno-spożywczego.