|

Jak Plany Strategiczne WPR kształtują europejskie rolnictwo?

Co planują kraje członkowskie, by wspierać przejście na bardziej zrównoważone praktyki rolnicze? Co każde z państw robi dla młodych rolników? Odpowiedzi warto szukać w dostępnym od niedawna, unijnym katalogu interwencji WPR.

Strategiczne plany WPR

Czym jest katalog interwencji WPR?

Zgodnie z jej zobowiązaniami dotyczącymi przejrzystości i nadzoru, Komisja Europejska stworzyła Katalog interwencji WPR. Ta baza danych dostarcza niedostępną dotychczas ilość informacji na temat Strategicznych Planów WPR, ich realizacji oraz wpływu na osiągnięcie wspólnych celów Unii Europejskiej. Zawiera wszystkie planowane przez kraje UE interwencje w ramach ich strategicznych planów wspólnej polityki rolnej (WPR).

Ogólnodostępność katalogu oraz jego stałe aktualizowanie, umożliwia ocenianie postępów każdej interwencji w odniesieniu do jej celów oraz sprawdzanie, czy WPR podąża we właściwym kierunku.

Jest to nieocenione narzędzie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością rolnictwa w Europie. Dzięki niemu możliwe jest łatwe śledzenie i zrozumienie planowanych interwencji, a także ocena ich efektywności i skuteczności.

Użytkownicy mogą przeszukiwać katalog według państwa członkowskiego, wskaźnika wyników, wskaźnika produkcji i konkretnego celu. Wszystkie prezentowane interwencje są opisane, a ich budżet jest zawsze do nich dołączany. Wyniki każdego wyszukiwania można wyświetlić w formie tabel lub wykresów, które można eksportować i pobierać.

Wkrótce będzie dostępna instrukcja, która ułatwi szukanie konkretnych informacji. W międzyczasie, w przypadku potrzeby pomocy, ta jest dostępna pod następującym adresem e-mail: agri-ext-helpdesk@ec.europa.eu

Plany strategiczne

Państwa UE rozpoczęły wdrażanie swoich Strategicznych Planów WPR od 1 stycznia 2023 roku. Pierwsze bezpośrednie płatności w ramach WPR 2023-27 były wypłacane od 16 października 2023 roku. Każdy z planów obejmuje szeroki zakres ukierunkowanych interwencji, które odpowiadają na konkretne potrzeby danego kraju. Te, przynoszą namacalne rezultaty w odniesieniu do celów wspólnych dla całej UE, jednocześnie przyczyniając się do realizacji ambicji Europejskiego Zielonego Ładu.


Źródło: strona Komisji Europejskiej [tłum. własne]