|

Broszury dotyczące interwencji obszarowych PS WPR 2023-2027

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało broszury informacyjne dotyczące interwencji obszarowych Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Dokumenty zostały opublikowane na stronie inetrentowej MRiRW w zakładkach dotyczących poszczególnych interwencji.


Pobierz broszury:

Płatności bezpośrednie, w tym ekoschematy oraz interwencje środowiskowe PS WPR 2023-2027

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne PS WPR 2023-2027 

 Interwencja - Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027

Interwencje leśno-zadrzewieniowe PS WPR 2023-2027

Ekoschematy obszarowe PS WPR 2023-2027

Ekoschemat Dobrostan zwierząt PS WPR 2023-2027