|

Jak stworzyć ogród terapeutyczny?

Natura od dawna znana jest ze swoich właściwości relaksujących i prozdrowotnych. Ostatnio pojawia się coraz więcej dowodów naukowych potwierdzających fakt jej dobroczynnego działania na ludzki organizm. Obcowanie z przyrodą wzmacnia układ odpornościowy, redukuje stres, poprawia regenerację i wydolność mózgu, zwiększa kreatywność. Ponadto czynna praca w ogrodzie podnosi sprawność  fizyczną i wzmacnia serce.


Zalety ogrodnictwa stały się podstawą do stworzenia nowego rodzaju terapii — hortiterapii, czerpiącej z natury, opartej na aktywności związanej z uprawą i pielęgnacją roślin, a także biernego przebywania w nim. Tę formę terapii można przeprowadzać w specjalnie zaprojektowanych ogrodach terapeutycznych.

Ogrody terapeutyczne, zwane również ogrodami leczniczymi, to przestrzenie zielone, które mają na celu poprawę zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego osób z nich korzystających. W kontekście obszarów wiejskich takie ogrody mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu dobrostanu mieszkańców oraz wspieraniu lokalnej społeczności.

Ogrody tego typu funkcjonują głównie przy szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, centrach leczniczych.


Przykłady zastosowań ogrodów terapeutycznych:

 1. Ogrody przy szkołach i przedszkolach:

  • Umożliwiają dzieciom bezpośredni kontakt z naturą, co wspiera ich rozwój emocjonalny i poznawczy.
  • Mogą być wykorzystane jako praktyczne laboratorium do nauki biologii i ekologii.
 2. Ogrody przy ośrodkach zdrowia i domach opieki:

  • Pomagają pacjentom w procesie rehabilitacji poprzez angażowanie w aktywność fizyczną i kontakt z naturą.
  • Zapewniają spokojne miejsce do odpoczynku i relaksu dla pacjentów i ich rodzin.
 3. Ogrody wspólnotowe:

  • Mogą być zakładane przez lokalne społeczności jako miejsca wspólnej uprawy warzyw, ziół i kwiatów.
  • Przyczyniają się do samowystarczalności żywnościowej oraz promowania zdrowego stylu życia.

Aby ogród mógł funkcjonować jako terapeutyczny, musi spełniać jednak określone kryteria. W celu zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi niezbędnych do spełnienia warunków, etapów kluczowych przy planowaniu oraz interesujących rozwiązań, zapraszamy do lektury publikacji pn. „Instrukcje wdrożeniowe. Ogród terapeutyczny”, wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W dokumencie szczegółowo wskazano informacje dotyczące projektowania ogrodu terapeutycznego oraz sposoby zarządzania nim.

Pobierz publikację