|

Dołącz do paktu na rzecz obszarów wiejskich!

Mieszkasz lub pracujesz na obszarach wiejskich? Zależy Ci na ich wielokierunkowym rozwoju, tak aby stawały się dobrym miejscem do życia i rozwoju zawodowego? Jeśli tak, zostań członkiem społeczności na rzecz obszarów wiejskich (Rural Pact) i wspólnie z innymi osobami z całej Unii Europejskiej podejmij to wyzwanie.

Pakt na rzecz obszarów wiejskich (Rutal Pact), zainicjowany przez Komisję Europejską w 2021 r., jest częścią długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE. Zapewnia on ramy współpracy między organami publicznymi, społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorstwami, środowiskiem akademickim i obywatelami na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Pakt ma na celu wzmocnienie głosu obszarów wiejskich, umożliwienie tworzenia sieci kontaktów i współpracy oraz zachęcanie do podejmowania zobowiązań w celu zaspokojenia potrzeb i aspiracji mieszkańców obszarów wiejskich.

Jako członek tej społeczności możesz:

 • przyczyniać się do utrzymania rozwoju obszarów wiejskich na wysokim miejscu w agendzie politycznej;
 • dzielić się obiecującymi inicjatywami i uczyć się od innych osób i podmiotów;
 • otrzymać priorytetowy dostęp do wiadomości i wydarzeń związanych tematycznie z obszarami wiejskimi;
 • otrzymywać  informacje na temat rozwoju wszystkich zakresów związanych z życiem na obszarach wiejskich, w tym dotyczących konsultacji polityk, strategii czy planów działania.

Wspieraj 10 celów długoterminowej wizji obszarów wiejskich UE

Stając się członkiem, zgadzasz się wspierać 10 wspólnych celów długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE. Podsumowują one wspólne aspiracje społeczności wiejskich i wszystkich zainteresowanych podmiotów, aby obszary wiejskie w 2040 r. stały się:

 1. Atrakcyjnymi przestrzeniami, rozwijanymi w harmonijnym rozwoju terytorialnym, uwalniającymi swój specyficzny i lokalny potencjał, czyniącymi z nich miejsca możliwości i zapewniającymi lokalne rozwiązania pomagające radzić sobie z lokalnymi skutkami globalnych wyzwań.
 2. Zaangażowane w wielopoziomowe i ukierunkowane terytorialnie zarządzanie, opracowujące zintegrowane strategie z wykorzystaniem podejścia opartego na współpracy i aktywnym uczestnictwie, korzystające z dostosowanych do potrzeb kombinacji polityk i współzależności między obszarami miejskimi i wiejskimi.
 3. Zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, możliwości gospodarcze, produkty i usługi dla szerszego społeczeństwa, takie jak materiały pochodzenia biologicznego i energii, ale także lokalne, oparte na społeczności produkty wysokiej jakości, energia odnawialna, zachowujące sprawiedliwy udział w generowanej wartości.
 4. Dynamiczne społeczności koncentrujące się na dobrobycie, w tym źródłach utrzymania, sprawiedliwości, jakości życia, w których wszyscy ludzie żyją i pracują razem, z odpowiednią zdolnością do wzajemnego wsparcia.
 5. Integracyjne społeczności solidarności międzypokoleniowej, sprawiedliwości i odnowy, otwarte na nowych mieszkańców i wspierające równe szanse dla wszystkich.
 6. Rozkwitające źródła przyrody, wzmocnione i przyczyniające się do realizacji celów Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, a także zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi.
 7. Pełne korzystanie z innowacji cyfrowych dzięki równemu dostępowi do nowych technologii, powszechnym umiejętnościom cyfrowym i możliwościom zdobywania bardziej zaawansowanych umiejętności.
 8. Przedsiębiorczy, innowacyjni i wykwalifikowani ludzie, współtworzący postęp technologiczny, ekologiczny i społeczny.
 9. Tętniące życiem miejsca wyposażone w wydajne, dostępne i przystępne cenowo usługi publiczne i prywatne, w tym usługi transgraniczne, zapewniające rozwiązania dostosowane do potrzeb (takie jak transport, edukacja, szkolenia, zdrowie i opieka, w tym opieka długoterminowa, życie społeczne i handel detaliczny).
 10. Miejsca różnorodne, w pełni wykorzystujące swoje unikalne atuty i potencjał.

Twoje pomysły mają zasadnicze znaczenie dla określenia kluczowych obszarów, w których pakt na rzecz obszarów wiejskich może zaoferować lepsze wsparcie i działania dostosowane do potrzeb społeczności zaangażowanych w jego realizację. Jest to możliwość, aby Twój głos, w tym opinie i spostrzeżenia zostały przekształcone na realne działania na rzecz obszarów, w których pracujesz i mieszkasz.

Ankieta

Jednocześnie zapraszamy do udziału w ankiecie potrzeb zainteresowanych stron paktu na rzecz obszarów wiejskich. Badanie to, zainicjowane przez Biuro Wsparcia Paktu na rzecz Obszarów Wiejskich, ma na celu zrozumienie potrzeb i możliwości zainteresowanych osób i podmiotów z obszarów wiejskich w całej Europie.

Ankieta jest dostępna w 22 językach UE, w tym w języku polskim, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Czas na jej wypełnienie mija 19 lipca 2024r. 

Więcej informacji

Więcej informacji o członkostwie w pakcie na rzecz obszarów wiejskich można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej — otwórz.