|

Żywienie bydła mlecznego - zapoznaj się z publikacją!

Bydło domowe jest jednym ze zwierząt gospodarskich bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić nie tylko historię, ale również rozwój cywilizacyjny człowieka. Gatunek ten wraz z udomowieniem dostarcza ludziom mleko, mięso i skóry. Prowadzona przez ostanie dekady szczególnie w krajach gospodarczo rozwiniętych przemyślana hodowla z precyzyjnie określonymi celami wielokrotnie zwiększyła potencjał produkcyjny bydła.

Współczesna hodowla bydła i produkcja mleka, jest chyba jedną z najbardziej złożonych gałęzi produkcji rolniczej. Dzięki genotypowaniu, użyciu w hodowli złożonych systemów informatycznych postęp hodowlany bardzo przyśpieszył. Dzięki temu utrzymujemy zwierzęta coraz bardziej wydajne ale jednocześnie bardziej wymagające. Aby sprostać wymaganiom zwierząt świadomość Hodowcy musi ciągle ewoluować, podobnie jak wszystkie płaszczyzny składające się na prowadzenie i zarządzanie fermą mleczną.

Jak każda produkcja oparta na hodowli zwierząt gospodarskich, produkcja mleka podlega coraz silniejszym wpływom konsumenckim. Społeczeństwo oczekuje produktów mleczarskich wysokiej jakości, ale jednocześnie zwraca coraz większą uwagę na wpływ hodowli na środowisko naturalne, oraz na warunki utrzymania zwierząt. Dobrostan krów mlecznych, ślad węglowy czy wodny mleka jako surowca będą odgrywać coraz większe znaczenie w kształtowaniu hodowlanej rzeczywistości.


Publikacja pn. "Żywienie bydła mlecznego  w kontekście wysokiej  wydajności  i wpływu na środowisko", wydana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, autorstwa mgr inż. Arkadiusza Kaźmierczaka z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, ma za zadanie wspomóc hodowców bydła mlecznego oraz przedstawić najnowsze spojrzenie na niektóre aspekty żywienia krów mlecznych.

Pobierz broszurę