|

Trwa nabór o wsparcie dla producentów owoców i warzyw

Od 20 czerwca 2024 r. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Pomoc, o której mowa jest kontynuacją dotychczas realizowanego wsparcia dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw na dofinansowanie funduszu operacyjnego w związku z realizacją programów operacyjnych.

Dla kogo?

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:

 1. Organizacje producentów owoców i warzyw (OP), posiadające status uznania nadany przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR,
 2. Zrzeszenia organizacji producentów owoców i warzyw (ZOP), posiadające status uznania nadany przez Prezesa ARiMR.

Dofinansowanie

Wsparcie można otrzymać na realizację działań zapisanych w programie operacyjnym w zakresie następujących interwencji:

 • I.7.1 – Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw
 • I.7.2 – Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw
 • I.7.3 – Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw
 • I.7.4 – Wycofanie z rynku owoców i warzyw
 • I.7.5 – Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu
 • I.7.6 – Badania i rozwój

Pomoc finansowa UE jest równa kwocie wpłaconych składek na fundusz operacyjny i jest ograniczona do 50% wydatków poniesionych z funduszu operacyjnego na działania zatwierdzone w programie operacyjnym, jak również do wysokości zatwierdzonej kwoty pomocy finansowej na dany rok realizacji programu operacyjnego.

Kwota pomocy jednocześnie nie może przekroczyć:

 1. 4,1% wartości produktów sprzedanych (WPS) przez organizację producentów w okresie odniesienia lub 4,6% pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5% WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój,
 2. 4,5% wartości produktów sprzedanych (WPS) przez zrzeszenie organizacji producentów
  w okresie odniesienia lub 5% pod warunkiem wykorzystania nadwyżki 0,5% WPS na zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie ryzykiem, promocję i marketing, ochronę środowiska naturalnego lub badania i rozwój.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie wsparcia należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR do 22 lipca 2024 r.

https://epue.arimr.gov.pl

Nie wiesz jak się zalogować na konto PUE? Zapoznaj się z Instrukcją logowania do PUE


Więcej informacji udostępnionych jest na stronie internetowej ARiMR - OTWÓRZ