|

Przetwórstwo zbóż

Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa to kluczowy element współczesnego rolnictwa, który pozwala na zwiększenie wartości dodanej produktów rolnych oraz poprawę rentowności działalności rolniczej. Dzięki odpowiednim technologiom i procesom, ziarna zbóż mogą być przekształcane w różnorodne produkty spożywcze i paszowe, które znajdują szerokie zastosowanie zarówno na rynku lokalnym, jak i krajowym.


W broszurze "Przetwórstwo zbóż", opracowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przedstawiono kompleksowy przewodnik po przetwórstwie zbóż, obejmujący wszystkie istotne etapy, od wyboru ziarna aż po przechowywanie gotowych produktów.

Pobierz broszurę [strona CDR w Brwinowie]

Broszura rozpoczyna się od rysu historycznego i omówieniu wybranych gatunków zbóż, które mają największe znaczenie w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Następnie przybliżone zostały wybrane rodzaje zbóż, ich charakterystyki i zastosowania oraz kwestie przetwórstwa.

Kolejne rozdziały broszury poświęcone są kluczowym etapom przetwarzania zbóż:

  • Ocena jakości surowca – metody i kryteria oceny jakości ziarna.
  • Przyjęcie zboża do magazynu –  przyjęcie i weryfikacja surowca.
  • Magazynowanie zboża – zasady przechowywania surowca w magazynach.
  • Czyszczenie zboża – procesy usuwania zanieczyszczeń z ziarna.
  • Przemiał – techniki mielenia zboża na mąkę i inne produkty.
  • Odsiewanie i sortowanie – separacja i klasyfikacja produktów przemiału.
  • Pakowanie wyrobu gotowego – metody pakowania produktów końcowych.
  • Etykietowanie wyrobu gotowego – zasady oznaczania produktów.
  • Przechowywanie gotowego produktu – wymagania dotyczące przechowywania gotowych wyrobów.

Na zakończenie, omówiono higienę ludzką, pomieszczeń, narzędzi, maszyn i urządzeń, która jest nieodzownym elementem całego procesu przetwórczego. Utrzymanie wysokich standardów higienicznych zapewnia nie tylko jakość, ale również bezpieczeństwo żywności.


Mamy nadzieję, że broszura będzie cennym źródłem wiedzy dla rolników, przetwórców oraz wszystkich zainteresowanych tematem przetwórstwa zbóż.