|

Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania

Współczesne wyzwania związane z produkcją żywności stawiają przed rolnictwem nowe wymagania, jednocześnie otwierając drzwi do innowacyjnych rozwiązań. W dzisiejszym dynamicznym środowisku, gdzie zasoby naturalne stają się coraz bardziej ograniczone, a zapotrzebowanie na żywność rośnie wraz ze wzrostem populacji, precyzyjne i inteligentne rolnictwo staje się kluczowym elementem zapewnienia zrównoważonej produkcji żywności.

Wraz z postępem technologicznym, rolnictwo przekształca się w dynamiczne środowisko, wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji, automatyzacji i interakcji z Internetem Rzeczy. Precyzyjne rolnictwo umożliwia monitorowanie pól na mikroskalę, dostosowywanie ilości używanych środków ochrony roślin czy nawozów do rzeczywistych potrzeb roślin, co przekłada się na optymalizację produkcji i redukcję wpływu na środowisko. I właśnie z tych względów precyzyjne bądź inteligentne rolnictwo, a więc rozwiązania odpowiadające współczesnemu postępowi, stały się narzędziem realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Pozwalają one na redukcję użycia zasobów, w tym zmniejszenie nakładów robocizny, zwyżkę plonów, ograniczenie kosztów i dodatkowy zysk. Ich wykorzystanie w praktyce podwyższa jakość i bezpieczeństwo żywności, a także poprawia zdrowotność i dobrostan zwierząt gospodarskich. A to wszystko przy mitygacji oddziaływań rolnictwa na środowisko i klimat oraz poprawie zdrowia społeczeństwa.


Zachęcamy do zapoznania się z monografią naukową "Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania", opracowaną w ramach projektu "Europejski Zielony Ład - wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa", realizowanego przez partnera Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Publikacja została opracowana pod redakcją prof. A. Ekielskiego i prof. J. Walczaka i w kompleksowy sposób omawia zastosowanie precyzyjnych technik w produkcji roślinnej i chowie zwierząt, kwestie inżynierii genetycznej i jej wpływu na rolnictwo, a także możliwości związane z użyciem sztucznej inteligencji.

Pobierz publikację

 

W dokumencie opisano szczegółowo następujacę zagadnienia:

 • Precyzyjna produkcja zwierzęca.
 • Precyzyjne nawożenie mineralne. 
 • Precyzyjna uprawa gleby i systemy monitorowania jej stanu. 
 • Inżynieria genetyczna w hodowli roślin i zwierząt. 
 • Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji w rolnictwie. 
 • Możliwości wdrażania rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023–2027 oraz innych polityk publicznych.
 • Podsumowanie seminarium „Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania”. 
 • Paszportyzacja polskiej żywności – innowacyjne narzędzie wspierające polskich producentów rolnych. 
 • Budowa Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych na obszarze Polski.
 • Rozwiązania i narzędzia wykorzystywane w Gospodarstwach Stadniny Koni „Nowe Jankowice”. 
 • Gospodarstwo Rolne Iwony i Przemysława Kawulów – zastosowanie rozwiązań precyzyjnego rolnictwa w produkcji zwierzęcej.
 • Rolnictwo precyzyjne – rozwiązania służące osiągnięciu założeń Europejskiego Zielonego Ładu w opinii praktyków.

Monografia naukowa "Precyzyjne i inteligentne rolnictwo – stan i perspektywy wdrażania", powstała w ramach projektu "Europejski Zielony Ład - wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa". 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.