|

Konkurs „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 14 czerwca 2024 r. zainaugurowała VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Na czym polega konkurs?

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie.

Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu w orientacji poziomej (od 30 sekund do 2 minut) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu).

Pobierz regulamin i załączniki [strona KRUS] 
 

Przesyłając film, należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2024 r.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, AGRO Ubezpieczenia — Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE.


Źródło: KRUS