|

Ruszyło szkolenie dot. efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie ekranowe z zakresu efektywności energetycznej.

Szkolenie dostępne jest na platformie Moodle.

Link do szkolenia: www.szkoleniadlarolnika.pl

Odbycie szkolenia w ramach interwencji PS WPR 10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej,  jest wymogiem uzyskania dofinansowania.

Szczegóły naboru w ramach interwencji 10.2 PS WPR [kliknij, tutaj]

Szkolenie na platformie Moodle jest dostępne do 15 marca 2025 roku.


Źródło: CDR w Brwinowie