|

Mapa Obszarów Chronionych Prywatnie

Fundacja WWF Polska we współpracy z partnerami przyrodniczymi i finansowymi rozwija ideę tworzenia obszarów chronionych prywatnie, czyli miejsc o szczególnej wartości przyrodniczej, których ekosystem otaczany jest opieką przez prywatnych właścicieli. Na tle tego, organizacja stworzyła Mapę Obszarów Chronionych Prywatnie, która będzie stale rozwijana i aktualizowana dzięki zgłoszeniom z zewnątrz.

Istnieje już dziewięć takich obszarów, a każdy jest opisany na Mapie. Użytkownicy mogą sprawdzić przybliżone położenie wspomnianych miejsc, poznać ich wielkość, a także działania ochronne, jakim zostały lub zostaną poddane. Karta każdego z obszarów zawiera również zdjęcia i informacje, dla jakich gatunków roślin i zwierząt tereny te stanowią ważną ostoję.  

Jeśli więc jesteś osobą lub reprezentujesz organizację, która otoczyła ochroną prywatną ważny przyrodniczo teren w Polsce, możesz zgłosić go do bazy za pomocą tego formularza. Po weryfikacji organizatorzy umieszczą ten obszar na swojej Mapie.