|

Katalog dobrych praktyk wodnych

Zasoby wodne stanowią jeden z kluczowych elementów warunkujących rozwój rolnictwa i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. W obliczu rosnącej globalnej populacji, zmieniających się warunków klimatycznych oraz intensyfikacji działalności rolniczej, efektywne gospodarowanie wodą staje się priorytetem. Dobre praktyki gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie są niezbędne do zrównoważonego wykorzystania tego cennego zasobu, minimalizowania jego zużycia oraz ochrony jakości wód.

Rolnictwo jest jednym z największych konsumentów wody na świecie. Niewłaściwe praktyki nawadniania, nadmierne wykorzystanie wody oraz zanieczyszczenie źródeł wodnych prowadzą do degradacji ekosystemów wodnych i zmniejszenia dostępności wody dla innych sektorów. Zrównoważone zarządzanie wodą w rolnictwie ma na celu nie tylko poprawę wydajności upraw, ale również ochronę środowiska naturalnego.


Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu w ramach SIR wydał publikację pt. "Katalog dobrych praktyk wodnych", zawierającą przykłady efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi w województwie dolnośląskim. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem, który może stanowić inspirację do wdrażania tych praktyk w innych regionach.

Pobierz katalog