|

European Bee Award 2023: Zgłoś projekt, wspieraj bioróżnorodność!

Konkurs, który ma swoje początki w 2014 roku, identyfikuje i nagradza projekty, które przyczyniają się do ochrony owadów zapylających oraz wspierania bioróżnorodności. W tym roku organizatorzy wyłonią zwycięzców spośród kategorii:

  • Praktyki dotyczące zarządzania gruntami — nagroda w wysokości 4 000 EUR.
  • Innowacyjne rozwiązania technologiczne — także nagroda w wysokości 4 000 euro.
  • Specjalne wyróżnienie jury — dyplom uznania.

Zgłoszenia są otwarte dla wszystkich — rolników, posiadaczy gruntów, instytutów badawczych, środowisk akademickich oraz organizacji prywatnych i publicznych. Organizatorzy zaznaczają, że osoby, które brały udział w poprzednich edycjach, również są mile widziane.

Szczegółowe warunki i zasady konkursu są dostępne w formularzu zgłoszeniowym, który można pobrać [TUTAJ] i wysłać pocztą elektroniczną na adres: anne-sophie.mulier@elo.org

Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu: tutaj