|

„Elektryzujące Wspólnoty” Raport o wspólnotach energetycznych w Polsce

Wspólnoty energetyczne stały się symbolem nowego europejskiego podejścia do wytwarzania energii – bardziej demokratycznego, obywatelskiego i sprawiedliwego. Są też doskonałym narzędziem do walki ze wzrostem cen energii, ubóstwem energetycznym i zmianami klimatu, przyczyniają się także do poprawy bezpieczeństwa energetycznego państwa – wskazuje najnowsze opracowanie, przygotowane wspólnie przez Polską Zieloną Sieć (PZS) oraz Beyond Fossil Fuels (BFF).

Raport

Raport “Elektryzujące wspólnoty: transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego przez lokalne źródła odnawialne” podkreśla, że w dobie globalnego kryzysu paliw kopalnych z przełomu lat 2022-2023 spółdzielnie energetyczne pomogły obniżyć rachunki za prąd przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. W UE działa dziś ponad 9 tysięcy wspólnot energetycznych różnej wielkości i o różnej formie. W Polsce zarejestrowanych jest zaledwie kilkadziesiąt spółdzielni i z różnych powodów tylko niektóre mogą już wytwarzać energię. Jak zwraca uwagę raport BFF i PZS, sytuacja w Polsce jest zagrożeniem dla klimatu: scentralizowany system elektroenergetyczny bazujący na wielkich jednostkach wytwórczych, wciąż głównie opartych na węglu, odpowiada za ogromne emisje dwutlenku węgla do atmosfery.

Bariery rozwoju

Wśród największych barier w powoływaniu nowych spółdzielni raport wymienia centralizację polskiego systemu elektroenergetycznego oraz trudności z przyłączeniem spółdzielni energetycznych do sieci. Istotnymi przeszkodami są również niejednoznaczność, zmienność i nieprzewidywalność przepisów, trudności z pozyskaniem finansowania inwestycji, niedobór kadry technicznej czy wsparcia administracyjnego. Wreszcie wspólnoty mierzą się z negatywnym postrzeganiem działalności spółdzielczej, które zniechęca potencjalnych uczestników do zaangażowania się w przedsięwzięcie. Pomimo tych wyzwań pionierskie spółdzielnie przecierają szlaki, osiągają swoje cele, rozwijają się i z nadzieją patrzą w przyszłość, w której – ich zdaniem – odnawialne źródła energii będą podstawą transformacji energetycznej i budowy ekologicznej i bezpiecznej Polski.


Źródło: Polska Zielona Sieć