|

Zapraszamy młodych artystów! Dołącz do konkursu "Bajać na Ludowo"!

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza młodych entuzjastów sztuki i kultury do udziału w drugiej edycji Konkursu Ilustratorskiego "Bajać na Ludowo".  Uczniowie szkół podstawowych z całego kraju mogą ponownie dać wyraz swojej kreatywności i talentom, wskrzeszając przy tym bogatą tradycję polskich bajek, baśni i legend ludowych. Otwierając drzwi do świata fantazji, magii i narodowego dziedzictwa, konkurs inspiruje młodych twórców do eksplorowania i reinterpretowania klasycznych opowieści w nowoczesny, oryginalny sposób.

Ideą przewodnią konkursu jest zachęcenie dzieci do poznawania i czerpania inspiracji z polskich baśni i legend ludowych, zwłaszcza tych pochodzących z różnych regionów, takich jak Podlasie, Suwalszczyzna, Podkarpacie czy Wielkopolska. Historie te znane są z ich tradycyjnych wartości, pouczających morałów i powiązań z kulturą ludową. Angażując się w nie, dzieci mogą lepiej zrozumieć i docenić miejscową kulturę i tradycje wiejskie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 listopada 2023 roku!

Szczegółowe informacje dotyczące warunków nadsyłania prac, dozwolonych technik, formalnych i merytorycznych warunków uczestnictwa oraz zasad konkursu zostały opisane w oficjalnym regulaminie. Formularz zgłoszeniowy oraz teksty konkursowe dostępne są jako załączniki do niniejszego regulaminu. Wszystkie informacje dostępne są na stronie organizatorów:

Strona konkursu

Zainteresowani uczestnicy lub opiekunowie, którzy chcą uzyskać więcej informacji, mogą skontaktować się z Łukaszem Giżyńskim pod adresem lukasz.gizynski@nikidw.edu.pl lub numerem telefonu 511 134 364.